تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و برعکس و عدد به حروف در اکسل

با نصب این ماکرو سه تابع به توابع اکسل اضافه شده و تاریخ را شمسی به میلادی و یا از میلادی به شمسی تبدیل می کند و همچنین اعداد را به حروف فارسی تبدیل می کند.

تابع s2m تاریخ شمسی را به میلادی تبدیل می کند.

=s2m(”۱۳۸۷/۶/۱۹″)

برای فعال شدن اجرای ماکرو در اکسل به
tools>option>security>macro Security
رفته و آنرا درحالت low یا medium بگذارید. اکسل بعد از این تغییر نیاز به یک راه اندازی مجدد (خارج و وارد شدن دوباره) دارد.

تبدیل عدد به حروف

این تابع به صورت زیر نوشته شده و اعداد صحیح را به حروف تبدیل می نماید از اعداد بعد ممیز صرف نظر می کند.

=horofi(A1)

=horofi(”۱۲۳″)

نتیجه : یکصد و بیست و سه

دانلود

/ 0 نظر / 34 بازدید