پمفلت های HSE

فایل شماره 8: ایمنی برق

 فایل شماره9: آزبست

فایل شماره 10:سرمازدگی

فایل شماره 11: آنفولانزا

فایل شماره 12: آرسین

فایل شماره 13: بهداشت کشاورزی

فایل شماره 14: کارباریل

فایل شماره 15: کامپیوتر و عارضه خستگی و خشکی چشم

فایل شماره16: مصرف ماهی

فایل شماره17: گردوغبار

فایل شماره18: لیندین

فایل شماره19: روشنایی

فایل شماره20: بازیافت ضایعات شهری-قسمت اول

فایل شماره21: بازیافت ضایعت شهری-قسمت دوم

فایل شماره22: جیوه

فایل شماره23: سرب

فایل شماره24: ارگونومی

فایل شماره25: ارگونومی در محیط کار

فایل شماره26: ورزش

فایل شماره27: سیلیکوزیس-قسمت اول

فایل شماره28:سیلیکوزیس-قسمت دوم

فایل شماره29:گرمازدگی در تابستان

فایل شمار30: فشار خون بالا

فایل شماره31: حفاظت شنوایی-قسمت اول

فایل شماره32: حفاظت شنوایی-قسمت دوم

فایل شماره33: بیماریهای چشمی در کار با کامپیوتر-قسمت اول

فایل شماره34: بیماریهای چشمی در کار با کامپیوتر-قسمت دوم

فایل شماره35: بیماری های ریوی-قسمت اول

فایل شماره36:بیماری های ریوی-قسمت دوم

فایل شماره37: زندگی با پرتوهای طبیعی

فایل شماره38: نکات ایمنی مایکروویو

فایل شماره39: پرتوگیری در سنین باروری

فایل شماره40: وضعیت تابش آنتن های تلفن همراه در ایران

فایل شماره41: اقدامات بهداشت محیط در حوادث و بلایا

فایل شماره42: آلرژی چیست؟

فایل شماره43: ضوابط استاندارد بهداشتی در رختشویخانه بیمارستان

فایل شماره44: ایمنی و سلامت شغلی در تاسیسات

فایل شماره45: برق

فایل شماره46:بهداشت و راههای پیشگیری از سرطانهای شغلی ۱

فایل شماره47 : بهداشت و راههای پیشگیری از سرطانهای شغلی ۲

فایل شماره48: اصول مفدماتی آتش نشانی ۱

فایل شماره49: اصول مقدماتی آتش نشانی ۲

فایل شماره50: آشنایی با فضاهای محصور ۱

فایل شماره51: آشنایی با فضاهای محصور ۲

فایل شماره52: جیوه در خانه(قسمت اول - قسمت دوم)

فایل شماره53: مقاومت دارویی(قسمت اول-قسمت دوم)

فایل شماره54:پیشگیری از مسمومیت با مواد شیمیایی منازل(قسمتهای یک و دو)

فایل شماره55: عوارض و مشکلات کار با رایانه

فایل شماره56:  معرفی msds

فایل شماره57: پمفلت msds سرب

فایل شماره58: پمفلت msds TDI

فایل شماره59:  پمفلت msds روی

فایل شماره60: قفل گذاری/تگ گذاری

فایل شماره61: ایمنی مواد غذایی

فایل شماره62: مسمومیت با مونوکسیدکربن

فایل شماره63: سوختگی و پیشگیری از آن

/ 0 نظر / 86 بازدید