مزایا و معایب نمای سنگی در طراحی نمای ساختمان

مهمترین سنگ های ساختمانی عبارتند از :
- سنگ تراورتن
– باغ ابریشم
– مرمر
و یا انواع سنگهای قیچی که دارای سطح ناصافی بوده ودر محل هائی که از لحاظ معماری احتیاج به قدری خشونت در سطح نما میباشد مورد استفاده قرار می گیرد.
اگر به سنگ های ساختمانی دقت کرده باشید در سطح بعضی از سنگهای نما خلل و فرجی موجود است که این سوراخ ها برای نصب بسیار مناسب هستند زیرا ملات ماسه و سیمان پشت سنگ بداخل این سوراخ ها نفوذ نموده وماله جداشدن آن از نما می گردد.  از جمله این سنگها می توان انواع سنگ های تراورتن نام برد . 

یک نکته مهم در انتخاب سنگ هماهنگی بین طراحی و اجرای نماس ساختمان است. حتما باید بین تیم طراح و تیم مجری هماهنگی بوده و دو طرف در انتخاب نوع سنگ همکاری نمایند.
بعضی از سنگها مانند سنگهای باغ ابریشم ویا مرمر یا مرمریت ویا انواع سنگهای چینی دارای سطحی صیقلی بوده وبا توجه به اینکه سنگ خاصیت مکندگی چندانی ندارد به خوبی به نما نمی چسبد و ممکن اسن بعد از مدتی از نما جدا شده و سقوط نماید برای جلوگیری از این کار باید از پشت آنها را بوسیله میله های مخصوصی که به آن اصطلاحاً اسکوب می گویند یه دیوار محکم نمود اسکوب انواع مختلفی دارد .

/ 0 نظر / 5 بازدید