دانلود جزوه نقشه برداری تایپ شده

این جزوه 65 صفحه دارد و سرفصل ها:

تعریف علم نقشه برداری ،اهمیت و موارد استفاده نقشه برداری

انواع نقشه برداری، شاخه های اصلی علم نقشه برداری

شکل ظاهری زمین ،مشخصات جغرافیایی یک نقطه

طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی، تعریف نقشه، انواع مقیاس

انواع نقشه از نظر مقیاس، انواع عوارض از نظر کارتوگرافی

علائم قراردادی نقشه و ...

 

دانلود جزوه نقشه برداری تایپ شده

/ 0 نظر / 8 بازدید