بتن بدون ویبره

 

امروزه اهمیت کارایی بتن به طور گسترده ای پذیرفته شده و تأثیر عواملی همچون نسبت آب به سیمان و یا میزان افزودنیها، کاملاً شناخته شده اند. در این راستا اگرچه بتن خود متراکم، نقطه عطفی در صنعت بتن محسوب میشود، لیکن با اطلاعات موجود هنوز رفتار روانی این نوع بتن و ارزیابی کارایی آن بر مهندسین کاملاً روشن نگردیده است.

این مقاله به بررسی این نوع بتن اختصاص دارد و در آن به موضوعاتی چون منافع این بتن، افزودنیها، طرح اختلاط و خواص بتن تازه و سخت شده پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: بتن خود متراکم، کارایی، فوق روان کننده، پرکننده ها، روانی اسلامپ

1- مقدمه

بتن بدون ویبره یا بتن خود متراکم شونده پدیده جدیدی در علم مصالح ساختمانی است که امکانات جدیدی را در اختیار قرار داده است و با استفاده از آن می توان بر مشکلاتی که از عدم تراکم کافی ناشی می شود فائق آمده، کیفیت و دوام بتن را افزایش داد. (عراقیان، 1382)

بتن خود متراکمSCC  انقلابی در زمینه تکنولوژی بتن به حساب می آید. نظریه بتن خود متراکم توسط پروفسور حجیم اکامورا(Hajim Okamura) از دانشگاه کوچی(Kochi University)  ژاپن در سال 1986 به عنوان راه حلّی برای رشد دوام کارایی در سازه های بتنی که مورد توجه دولت بود، پیشنهاد گردید.

اکامورا در خلال تحقیقات خود دریافت که علّت اصلی ضعف دوام کارایی بتن در سازه های ژاپن، عدم یکپارچگی بتن در هنگام بتن ریزی می باشد. با توسعه بتنی که خودش متراکم می گردید، اکامورا دلیل اصلی ضعف دوام کارایی بتن را در ژاپن برطرف نمود. در سال 1988 ، این نظریه گسترش یافته برای اولین آزمایش با مقیاس واقعی تهیه گردید. (کوچکعلی، 1382)

اغلب، هزینه های SCC مواد بیشتر از هزینه مواد معادل یک بتن ویبره شده معمولی می باشد. با این حال وقتی SCC به طور معقول بکار برده می شود کاهش هزینه های در نتیجه تولید بهتر، کوتاهی زمان ساخت و بهبود وضعیت کار جبران هزینه بالای مواد را می کند و در خیلی موارد ممکن است هزینه ها در آخر پروژه نیز کمتر شوند ((Holschemacher, 2002

به سرعت در ابتدای دهه 1990 ، تنها، دانش عمومی محدودی در موردSCC  وجود داشت که عمدتاً در دست ژاپنی ها بود. فوت و فن های پایه ای و کاربردی به طور سرّی توسط شرکتهای بزرگ به خاطر سود بازرگانی حفظ شده بود. در این سالها  SCC تحت نامهای بازرگانی مانند NVC (بتن بدون ویبره) یا  SQC (بتن فوق روان ) استفاده میشد. (2000 Bartos,)

2- منافع بتن SCC

بتن خود تراکم باید دارای سیالیتی باشد که باعث خود متراکم شوندگی بدون انرژی خارجی گردد و در حین و پس از بتن ریزی به صورت یکپارچه باقی بماند و به آسانی و در خلال آرماتوربندی جریان یابد. (کوچکعلی،(1382

برخی ممکن است تصور کنند بتنی که توسط وزن خود و بدون استفاده از ویبره متراکم گردد، سالهاست که در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد، اما در آن بتن، سیالیت با افزایش آب، فوق روان کننده و یا ترکیبی از هر دوی آنها بدست می آید. بعلاوه این نوع بتن، در سازه های ساختمانی با دوام مورد نیاز معمولی بدلیل محتوی بسیار زیاد آب و عدم پایداری و ناهمگونی ناشی از آن در سازه استفاده نمی شود. (کوچکعلی، 1382)

علل اصلی کاربرد بتنSCC  به جای بتن معمولی را می توان بدلیل کاهش دوره ساخت سازه بتنی، اطمینان از تراکم سازه بخصوص در نقاطی که کاربرد ویبراتور دشوار است و کاهش سر و صدای مزاحم ناشی از لرزش ( بخصوص در کارخانجات تولید قطعات بتنی با دوام می توان نام برد. (عراقیان، 1382)

دیگر منافع SCC در بهبود همگنی بتن تولیدی و کیفیت عالی سطح بدون سوراخهای سطحی یا دیگر اثرات منفی سطحی می باشد (Holschemacher, 2002)

3- افزودنیهای جدید

افزودنیهای جدید توان تولید بتن بسیار سیال و روان که مخلوطی همگن است، یعنی همان بتن خود متراکم  SCCرا ایجاد می نماید ....

/ 0 نظر / 8 بازدید