لوور آلومینیومی

همانطور که در پروتکل Kyoto ذکر شده است تمام کشورها بر وجود این مشکل جهانی صحّه گذاشته اند. بسیاری از کشورها در اروپا اقدام به انتشار یک آیین نامه جدید ساختمانی نموده اند.
در این آیین نامه ها سعی شده است با کاهش مصرف انرژی از این طریق با اثر گلخانه ای مقابله شود. یکی از مهمترین عوامل مصرف انرژی در ساختمان ، سرمایش است.
با بکار بردن یک سایه بان مناسب می توان نیاز به سرمایش را به شدت کاهش داد و یا حتی به کلی ازبین برد.

خورشید از مهمترین منابع گرما و نور است. گاهی اوقات طراحی،اندازه گذاری وکنترل یک سایه بان،کمی پیچیده و مشکل است.
 لوور آلومینیومی(Louver) باید طوری طراحی شود تا گرمایش حاصل از اشعه مستقیم خورشید در طیف اصول گرم را کاهش دهد ودرعین حال لوور آلومینیومی درطول فصل سرما مانع یبرای گرمایش خورشید نشود.
برای رسیدن به این هدف می توان از نمودار خط سیر ،محاسبه دقیق زاویه اشعه خورشید و تشکیل سایه درطول سال استفاده نمود.

لوور آلومینیومی لوور آلومینیومی


منبع: فرس

/ 0 نظر / 29 بازدید