مراحل اداری اخذ پروانه ساختمانی

تا دو دهه پیش هدف عمده شهرداری ها از صدور پروانه ساختمانی٬ وصول عوارض آن وسایر عوارض معوقه و جلوگیری از تجاوز مالکان به املاک مجاور و خیابانهای احداث شده بود. اما اخیراً علاوه بر موارد یاد شده٬ مهم ترین هدف صدور پروانه ساختمان؛ اطمینان از رعایت حقوق شهروندان و استحکام بنا در مقابل زلزله و بلایای طبیعی است.

اگر شما قصد دارید ساختمانی را احداث کنید٬ ابتدا باید با ارائه مدارک لازم٬ فرم درخواست پروانه ساختمان را تکمیل کنید. اگر در این مرحله و به ویژه در هنگام تحویل تقاضا٬نقشه زمین٬ مدارک مالکیت و وکالت نامه ها٬ کار به درستی و با دقت انجام پذیرد٬ رسیدگی به تقاضا و صدور پروانه ساختمانی نیز بدون اشکال صورت می گیرد.
بنابراین برای کاهش مدت زمان رسیدگی به تقاضاهای پروانه ساختمان٬ کوشش عمده شهرداری و واحد صدور پروانه٬ در وهله اول٬ راهنمایی متقاضیان در تنظیم تقاضا٬ مدارک و نقشه ساختمانی است. مدارک مورد نیاز برای تکمیل تقاضانامه عبارتند از:
یک برگ نقشه با کروکی تایید شده موقعیت و محل ملک٬ تایید مالک٬ فتوکپی سند مالکیت٬ فتوکپی شناسنامه مالک یا وکیل قانونی وی٬ فتوکپی وکالتنامه رسمی وکیل قانونی مالک٬ برگ مفاصاحساب نوسازی در صورت وجود ساختمان در ملک و همچنین یک نسخه فتوکپی پروانه ساختمان قبلی یا گواهی پایان کار و یا عدم خلاف٬ و بالاخره برگ گواهی عدم استفاده از موارد ۶ و ٨ قانون زمین شهری در خصوص زمین های موات شهری. .

قبل از صدور پروانه ساختمانی٬ درخواست از جنبه های مختلف بررسی می شود. این بررسی ها در سه مرحله صورت میگیرد که عبارتند از:

١– بازدید از ملک : در بازدیدی که به وسیله مهندسان شهرداری انجام می شود٬ ابعاد زمین با مدارک مالکیت موجود٬ موقعیت زمین نسبت به املاک مجاور و شیب زمین نسبت به گذرهای مجاور مورد بررسی و کنترل قرار می گیرد.

۲– تعیین ضوابط و مقررات شهرسازی حاکم برملک : در این مرحله از طریق مطابقت نقشه ملک با نقشه طرح های مصوب شهر٬ کارشناس واحد فنی موقعیت ملک را از نظر نوع کاربری زمین٬ تعیین میزان تراکم و تعداد طبقات مجاز و تعیین عرض گذرهای اطراف ملک مورد بررسی قرار می دهد.

۳– استعلام از سازمان های ذیربط: مرحله بعدی در صدور پروانه ساختمان٬ تهیه نقشه های فنی مورد تایید شهرداری است. این اقدام برای اطمینان از کیفیت ساختمان و هماهنگی آن با بافت شهری صورت می گیرد. نکته قابل توجه اینکه مالکان٬ تهیه این نقشه ها را به مهندسانی که صلاحیت آنها تایید شده است٬ واگذار می کنند. این مهندسان با توجه به برگه اصول و ضوابط نقشه نسبت به تهیه نقشه اقدام میکنند.

پس از طی کردن این مرحله٬ اکنون شما به صدور پروانه ساختمان خود نزدیک می شوید. اما پیش از آن از سوی شهرداری کلیه نقشه های فنی ساختمان نیز دریافت و از جهت انطباق با اصول و ضوابط بررسی می شود. بعد از تصویب نقشه ها و تطبیق آنها با ضوابط شهرسازی٬ مالک جهت پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلق به ملک٬ به واحد نوسازی و درآمد معرفی می گردد. در این مرحله فرمهای عوارض به مالک داده شده و عوارض مربوطه به حساب شهرداری واریز میگردد. در آخرین مرحله٬ پس از معرفی مالک به سازمان بیمه تامین اجتماعی٬حق بیمه کارگران نیز از سوی مالک پرداخت می شود. پس از گذشت همه مراحلی که ذکر آن رفت٬ پروانه ساختمانی صادر می گردد.

نکته بسیار مهمی که نباید آن را فراموش کرد این است که اعتبار پروانه جهت شروع عملیات ساختمانی یک سال است و در صورتی که تا دو سال بعد از مدت قید شده در پروانه٬ بنا نیمه تمام مانده باشد٬ مالک موظف به تمدید پروانه ساختمانی است . علاوه بر این در چنین شرایطی می بایست گزارشی مبنی بر پیشرفت عملبات ساختمانی از سوی مهندس ناظر بنا به شهرداری ارائه گردد. لازم به ذکر است نیمه تمام ماندن ساختمان ها برای مدت نامعلوم و طولانی به سیمای شهر و زیبایی محیط خدشه ای جدی وارد می کند و ناگفته پیداست در شهر توریستی کلاردشت این امر میتواند تا چه حد در زیبایی مناظر بی نظیر شهر تاثیر منفی برجای بگذارد.

نکته مهم دیگر اینکه از آنجاییکه در شهر ما بسیاری از اراضی٬ هنگام تشکیل ادراه ثبت املاک٬ جزو دهات یا زمین های کشاورزی بوده اند به صورت مشاع به ثبت رسیده وسند مالکیت تفکیکی برای هر یک از مالکان صادر نشده است. بنابراین بیشتر مالکان و متقاضیان پروانه ساختمانی فاقد سند مالکیت تفکیکی برای هر قطعه زمین هستند و به استناد بنچاق٬ تقاضای صدور پروانه را دارند.

در چنین شرایطی پرونده متقاضی جهت احراز مالکیت٬ از سوی شهرداری به شورای شهر ارجاع می شود. در این مرحله شورای شهر پس از انجام بررسی های لازم٬ بنچاق یا قولنامه را تایید نموده وبا فرستادن پرونده به شهرداری٬ صدور پروانه را بلا مانع اعلام میکند. آخرین مرحله در صدور پروانه ساختمان٬ نظارت بر عملیات ساختمانی است.

/ 0 نظر / 43 بازدید