افزودنی‌های کاهنده‌ی آب:

این نوع افزودنی‌های شیمیایی برای یکی از سه منظور زیر به کار می‌روند:

 1-کاهش نسبت آب به سیمان و رسیدن به مقاومت بالاتر

 2-افزایش کارایی با حفظ نسبت آب به سیمان و سادگی بتن‌ریزی.

 3-کاهش مصرف سیمان با حفظ کارایی و در نتیجه کاهش حرارت ناشی از هیدراتاسیون.

افزودنی‌های تقلیل دهنده آب تحت عنوان تیپ A دسته بندی می‌شوند؛ لیکن اگر افزودنی‌ها همزمان با کاهش نیاز به آب باعث تاخیر در گیرش نیز بشوند تحت عنوان تیپ D طبقه بندی می‌شوند. اگر این روان کننده‌ها باعث تسریع در گیرش شوند تیپ E نامیده می‌شوند.

/ 0 نظر / 8 بازدید