اتصالات صلب قابهای خمشی بتنی

در اتصالات صلب قابهای خمشی ساختمانهای اسکلت بتن آرمه در محلی که تیر به ستون متصل است بر اثر نیروی زلزله نیروی برشی خیلی زیاد به این قسمت وارد می شود و باعث ایجاد پیچش و در نتیجه خراب شدن این ناحیه می گردد ( مفصل پلاستیک ایجاد میشود ) چون بتن به تنهایی قادر به تحمل آن نیرو نمی باشد و باید حتما در عمق تیر از خاموت استفاده کنیم در این رابطه مطلب بسیار مفید بصورت فایل پاورپوینت برایتان گذاشتم که دانلود کنید.

/ 0 نظر / 45 بازدید