اصطلاحات رایج در اجرا

4- در ساختمان های مسکونی (بدون زیرزمین)روی پی را معمولا بین ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر از سطح زمین بالاتر می سازند که نام این دیوار کرسی چینیاست.

5-  نام آجری که از ضخامت نصف شده باشد ، آجر نیم لایی نامیده می شود.

6-  نام دیوارهای جداکننده و تقسیم پارتیشن نام دارد.

7-  عمل برداشتن خاک کف اطاق و ریختن و کوبیدن سنگ شکسته بجای آن را بلوکاژ می گویند.

8-  زمین غیر قابل تراکم هوموسی نامیده می شود.

9-  نام فضای موجود بین دو ردیف پله چشم نامیده می شود.

10-  نام دیگر لوله های سیاه بدون درز مانسمان نام دارد.

/ 0 نظر / 10 بازدید