# معماری

شرح خدمات طراحی معماری و تهیه نقشه ها و مدارک معماری مرحله (فاز2):

1-4-اندازه گذاری کامل ابعاد وفواصل ساختمان ،زمین ،نورگیرها ،بر حسب متر طول وطبق نقشه مصوبه شهرداری 1-5-درج محورها وعلامت مقاطع و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 349 بازدید