کیفیت آب مصرفی در بتن

الف) باعث می‌شود تا زمان گیرش سیمان و روند کسب مقاومت بتن دچار اختلال شود.

ب) باعث افت مقاومت نهایی بتن می‌شود (گاهی مقدار این افت تا بیش از 40 درصد نیز می‌رسد).

ج) باعث تسریع در خوردگی آرماتورها و آسیب دیدن پوشش بتنی روی آرماتور می‌گردد.

د) سطح بتن‌هایی که به عنوان نما قرار می‌گیرد لکه دار می‌شود.

به طور کلی آب  قابل آشامیدن که فاقد مزه و بوی مشخص باشد را می‌توان به عنوان آب مناسب  در ساختن بتن به کار برد.

 

2-3-2 – دستورالعمل‌های کلی

 1- آبی که برای ساخت بتن استفاده می‌شود باید تمیز و عاری از مواد زیان آور نظیر روغنها، اسیدها، بازها، نمکها و مواد آلی و قندی باشد. به طور کلی مصرف آب آشامیدنی برای ساخت و عمل‌آوری بتن مناسباست.

2-
به علت درصد بالای املاح سولفات و کلرید در آب خلیج فارس و دریای عمان، این آب به هیچ وجه مناسب برای ساخت بتن مسلح نمی باشد. مقدار بالای یون کلرید و سولفات در آب باعث از بین رفتن پوشش بتنی، خوردگی و زنگ زدگی و افزایش حجم میلگردها و در نتیجه ترک خوردن و ریزش پوشش می‌گردد. 

3-
در خصوص ساخت بتن غیر مسلح با آبهای مذکور در صورت عدم تأثیر منفی در زمان گیرش بتن و ویژگیهای بتن می توان با تأیید مهندس ناظر و تحت نظر او اقدام کرد.  

4- آب مصرفی باید دارای pH  بین 5  تا  5/8  باشد. آزمایش تعیین PH آب باید مطابق ASTM D1293  صورت گیرد .

 

مناسب بودن آب مصرفی از نظر املاح مجاز بویژه کلرید و سولفات محلول در آن، مقادیر مجاز املاح و سایر مواد در آب در جدول 2-7  آمده است.

 

جدول 2-7 حداکثر مقادیر مجاز مواد زیان آور درآب مصرفی بتن

نوع ماده زیان آور

شرح

روش آزمایش

حداکثر غلظت مجاز (ppm)

ذرات جامد معلق

-بتن‌آرمه در شرایط محیطی شدید و بتن‌ پیش‌تنیده

- بتن‌آرمه در شرایط محیطی ملایم و بتن بدون آرماتور

دت 305

1000

2000

مواد محلول

-بتن آرمه در شرایط محیطی شدید و بتن پیش تنیده

- بتن آرمه در شرایط محیطی ملایم

- بتن بدون آرماتور و بدون اقلام فلزی

دت 305

1000

2000

35،000

کلرید (Cl- (

-بتن آرمه در شرایط محیطی شدید و بتن پیش تنیده و بتن عرشه پلها

- سایر موارد بتن آرمه، در شرایط مرطوب، یا دارای مواد آلومینیمی یا فلزات غیر مشابه، یا دارای قالبهای گالوانیزه دایمی

- بتن بدون آرماتور و بدون اقلام فلزی مدفون

دت 306

500

 

 

 

 

1000

10،000

سولفات

(SO4-- (

-بتن آرمه , بتن پیش تنیده

- بتن بدون آرماتور و بدون اقلام فلزی مدفون

دت 307

1000

3000

قلیاییها

(Na2O + 0.658K2O)

دت 304

600

 

 

 5- در صورت ذخیره آب در مخازن یا تانکرها، این مخازن باید کاملاً تمیز بوده و توسط رنگ روشن پوشانده شود. در صورت امکان از تابش مستقیم نور خورشید به آن جلوگیری کرد.

آب مصرفی در بتن باید آب آشامیدنی باشد. آبی را که قابل آشامیدن است، مزه یا بوی مشخصی ندارد، و تمیز و صاف است می توان در بتن به کار برد. ( بند 9-3-4-1 مبحث 9 )
آبی را که مشخصات آن مطابق با بند 9-3-4-1 نیست ( آب غیر آشامیدنی) تحت شرایطی می توان در بتن به کار برد که بصورت کامل در بند 9-3-4-2 مبحث 9 آورده شده است. یکی از شرایط این است که ph آب مصرفی در بتن نباید کمتر از 5 یا بیشتر از 8.5 باشد. 

/ 0 نظر / 12 بازدید