یک سهل انگاری خطرناک در نقشه های سازه فلزی

اولاْ این جداول بر اساس زاویه بادبندی با ستون تنظیم شده اند واز روی آن ابعاد افقی و قائم ورق ها نوشته شده اند و شامل همه زوایا نمی شوند.

در ثانی فرض کنید جوشکار یا کارفرما می خواهد این ورق ها را تهیه کند در این صورت سردرگم خواهد شد که چه ابعادی را سفارش دهد و ممکن است از روی جدول به اشتباه ابعاد کمتری سفارش دهد(کاری که در ۹۹ درصد سازه های فلزی شهر مرند اتفاق می افتد).

ثالثاْ باید به ابعاد این ورق ها به اندازه نمره نبشی زیرسری تیرآهن اضافه کرد چون در محل نبشی این ورق باید برش داده شود یا پخ ایجاد شود.
بارها مشاهده شده است که مثلا به جای ورق ۵۵ در ۵۵ ورق ۳۵در ۳۵ یا ۴۰ در ۴۰ خریداری می شود که به هیچ وجه جوابگوی نیروی زلزله نخواهد بود.

راه حلی که پیشنهاد می شود این است که طراح زاویه بادبندی را دقیقاْ محاسبه نماید و ابعاد ورق را بدست آورد و ۱۰ سانتی متر(بعد نبشی ۱۰) به آنها اضافه نماید و در کنار هر بادبند این ورق به همراه ابعاد آن نشان داده شود.حتی ارجح است که ابعاد این ورق نه از روی جدول بلکه با استفاده از نیروی محوری بادبند و محاسبه دستی طول جوشها بدست آید.

/ 0 نظر / 9 بازدید