OUTRIGGER (مهار بازویی) چیست؟

 

هنگامی که ساختمان تحت اثر بار افقی قرار می گیرد، OUTRIGGER ها
از چرخش هسته جلوگیری می کنند و باعث می شوند که تغییر مکان های جانبی و لنگرهای هسته از حالتی که به تنهایی بارها را تحمل می کنند کمتر گردد.

از سازه های با OUTRIGGER برای ساختمان های ۴۰ تا ۷۰ طبقه استفاده شده است.

/ 0 نظر / 89 بازدید