سازه نگهبان - دیوار دیافراگمی

روش اجرا

۱- تامین لوله فلزی با قطر ۲۰ تا ۳۰ اینچ بر اساس خاک و عمق گود و با طول ۵/۱ متر بیشتر از عمق گود.

۲- حفر چاه جهت تعبیه لوله مذکور.

۳- استقرار لوله در چاه .

۴- حفر ترنچ بصورت پنیری جهت تعبیه دیواره دیافراگمی درخاک به عمق ترنچ بعلاوه ۵/۱ متر.

۵- تزریق گل بنتونیت به محلهای حفاری شده در حدی که دیواره ها را آغشته نماید.

۶- استقرار شبکه آرماتور بندی شده دوبل در محل حفاری شده برای دیواره.

۷- بتن ریزی درون ترنچ و خارج نمودن لوله فلزی در مراحل انتهایی بتن ریزی از چاه.

البته در مواردی جرثقیل سنگین موجود باشد میتوان دیواره را پیش ساخته نمود و در محل مستقر کرد. 

 

مزایای دیوار دیافراگمی

۱- سرعت اجرای بسیار زیاد.

۲- ایمنی بسیار مناسب.

۳- مناسب برای طرحهای بزرگ.

۴- امکان استفاده از دیوار دیافراگمی بعنوان دیوار حایل در طرح و صرفه اقتصادی لازم در اینصورت.

۵- امکان اجرا پیش از گود برداری.

 

معایب دیوار دیافراگمی

۱- عدم صرفه اقتصادی در طرحهای کوچک و ساختمانی.

۲- نیاز به ماشین آلات و نیروی متخصص.

۳- نیاز به طراحی بر اساس عمق گود و شرایط مکانیک خاک.

۴- نیاز یه فضای لازم جهت کار ماشین آلات.

/ 0 نظر / 17 بازدید