اصول کاشت چمن (1)

2ـ خاک برداری: اغلب خاک برداری به عمق 20cm انجام می گیرد.

3ـ شخم، تسطیح، زیرسازی

4ـ خاک‌ریزی: تقریباً به اندازه 20cm خاک زراعی می‌ریزیم. بهترین عمق خاک‌ریزی برای خاک چمن 40 ـ 30 سانتی‌متر است.

 

5ـ حذف گیاه و خار و خاشاک: این کار توسط شن‌کش‌های موجود انجام می‌شود. در این مرحله عملیات ضد عفونی خاک توسط انواع علفکش‌های موجود از جمله، متیل بروماید انجام می شود. متیل بروماید خاک را عقیم می کند و تمامی بذر علف های هرز، آفات و بیماری ها را از بین می برد.

6ـ عملیات لوله گذاری: لوله های تحت فشار مخصوص را در عمق cm 60-75 خاک قرار می دهیم.

7ـ عملیات زهکشی: این کار در عمق cm 75ـ60 خاک انجام می‌پذیرد. از دو سری لوله جهت زهکشی زمین استفاده می‌شود. لوله‌های اصلی یا کولکتور را در عمق cm 75 خاک و لوله‌‌های فرعی یا لترال را در عمق 75ـ60 سانتی متری قرار می گیرد. کولکتورها وظیفه انتقال آب را بر عهده دارند و با یک شیب مخصوص (0.001 تا 0.005 درصد) در زمین قرار داده می شوند. لوله های لترال مشبک هستند و با فاصله های معین در خاک قرار گرفته می شوند.

8ـ تغذیه (غنی سازی) خاک سطحی با کود کامل: این کار بر اساس آزمایش خاک صورت می‌پذیرد. غالباً کودهای سرشار از فسفر برای غنی‌سازی زمین چمن استفاده می‌شوند. چون به کندی در خاک حرکت نموده و خیلی سریع تثبیت می‌شوند. اگر در سطح خاک بکار روند، با آبیاری مداوم به عمق خاک حرکت نمی‌کنند و این امر سبب می‌شود که بذرها پس از سبز شدن و ریشه‌دوانی، ریشه‌هاشان به سطح خاک برگردد و چمن حساس به پاخوری می‌شود.

9ـ غلتک زدن و ماسه‌زنی: تسطیح زمین با ماله به همراه غلتک‌زنی صورت می‌پذیرد. غلتک‌زنی برای خروج هوای خاک و پرس خاک انجام می‌گیرد. این امر سبب رشد بهتر ریشه و پنجه‌زنی می‌شود. معمولاً این کار 2 یا 3 بار صورت می پذیرد.

این مراحل شامل: 1ـ قبل از کشت بذر 2ـ پس از کشت بذر و قبل از سبزشدن چمن 3ـ بعد از اولین سرزنی چمن

نکته: در مراحل 2 و 3 غلتک زنی با با غلتک های سبک صورت می پذیرد.

10ـ آبیاری سنگین: به مدت سه روز انجام می شود و در صورت نشست خاک عملیات تسطیح توسط خاکپوش انجام می گیرد.

11ـ کشت بذر:

الف) زمان کشت بذر: بهترین زمان برای کشت بذر اول پاییز است. زیرا 1ـ دمای خاک اجازه سبز شدن بذر چمن را می دهد. 2ـ امکان رقابت و رشد علف های هرز کمتر است.

ب) مقدار مصرف بذر: بستگی به شرایط اقلیمی و قوه نامیه بذر دارد. به طور معمول بذرهای ریز را به مقدار gr 20 ـ 15 در متر مربع و بذرهای درشت تر را به مقدار 50 ـ 30 گرم در متر مربع استفاده می کنند. اگر شرایط رشد مناسب باشد و قوه نامیه بذر خوب باشد به مقدار کمتر (حدود 30 گرم در متر مربع) و اگر قوه نامیه بذر خوب نباشد از 30 گرم تا 50 گرم بذر در متر مربع استفاده می کنند.

ج) کاشت بذر: معمولاً در اوایل پاییز و یا بهار از طریق دست پاش و یا به وسیله بذرکار انجام می شود.

12ـ مالچ پاشی: پوششی از خاک اره، کود حیوانی پوسیده و یا کمپوست است. اخیراً کمپوست شهری را به عنوان مالچ استفاده می کنند. ضخامت مالچ 2cm روی بذر است. مالچ از خشک شدن بذر و حمله پرندگان جلوگیری می کند. علاوه بر آن در هنگام آبیاری زمین، مالچ جلوی شسته شدن بذر را گرفته و در مناطق سردسیر باعث تسریع در جوانه زنی بذر چمن خواهد شد. پس از این مرحله از یک غلتک سبک استفاده می کنند.

13ـ آبیاری: بعد از تمام مراحل مربوط به عملیات کشت بذر، آبیاری با آبپاش های خیلی ریز انجام می شود. مالچ ها باید تا دو هفته مرطوب نگه داشته شوند تا بذرها سبز شوند. معمولاً لولیوم یک هفته اما پوآپاراتنسیس و فستوکاروبرا دو هفته پس از کشت سبز می شوند.

14ـ نخ کشی: برای جلوگیری از ورود افراد و حیوانات به داخل محوطه چمن کاری شده عملیات نخ کشی دور محوطه ضروری است.

15ـ حذف علف­ های هرز: بعد از عملیات کشت بذر تا سبز شدن کامل چمن، حذف علف ­های هرز یکی از مهم ترین مراحل عملیات نگهداری چمن است.

/ 0 نظر / 6 بازدید