رنگ آمیزی با ایرلس

 

 

 

 

به علت عدم وجود هوا در این نوع سیستم به صورت خیلی صاف و یک دستی رنگ بر روی سطح کار می نشیند و هیچ گونه هوا و یا حبابی ایجاد نمی گردد و این موضوع باعت کیفیت و استحکام بسیار بالای رنگ می شود .
استفاده از انواع گان ایرلس فشار بالا و یا پایین می تواند عملا میزان پرت رنگ در هنگام پاشش را تا حدود 80 درصد در رابطه با شکل هندسی قطعه تقلیل دهد که این مورد یکی از مهمترین عوامل تقلیل هزینه و اقتصادی نمودن این نوع سیستم ها و روش ها را به نمایش می گذارد.
برای روشن شدن این موضوع یک مقایسه مستقیم بین سیستم های بادی معمولی با سیستمهای ایرلس (بدون استفاده از هوا) نشان می دهد که در سیستم های بادی هوا به عنوان عامل انتقال ماده رنگی پس از برخورد با سطح قطعه مقدار بسیار زیادی از رنگ را پرت و از بین می برد که عملا" این مقدار رنگ و یا پرت محیط زیست را آلوده و همچنین برای انسان خطرات زیادی را در بردارد.

در همین راستا در مقایسه با سیستم های بدون استفاده از هوا و استفاده از پمپ های ایرلس به دلیل عدم استفاده از هر گونه هوا و یا عامل دیگری به عنوان محرک رنگ فقط روش تحت فشار قرار دادن خود ماده استفاده می گردد، به نحوی که هیچ گونه پرتی هنگام برخورد ماده رنگی با سطح مربوطه به وجود نیامده و حدود 80 تا 90 درصد ماده رنگی بر روی قطعه کارقرار می گیرد.
پس به طور کلی می توان چنین عنوان نمود زمانی که از روش های پاشش ایرلس استفاده می کنید به طور عملی از دید اقتصادی هزینه هایی مانند پرت رنگ، فیلتراسیون و تمیز کردن ثانوی هوای محیط و هزینه های بیش از حد استهلاک تجهیزات و امثال آن به وجود نیامده به ترتیبی که کل فرآیند پوشش دهی بسیار اقتصادی تر در مقایسه با روش های معمولی خواهد بود.

/ 0 نظر / 63 بازدید