معضلی به نام ستون ریز ریلی (زرافه آهنی)

آئبن نامه ها برای اینکه دانه بندی بتن به هم نخورد حداکثر ارتفاع بتن ریزی را به ۱.۲ متر محدود کرده اند. ارتفاع ستون های بتن آرمه در ساختمان های مسکونی معمولا ۳ متر می باشد. بهترین روش این است که ستون را به دو ارتفاع ۱.۵ متری تقسیم کنیم و در ۱.۵ متر اول یک طرف قالب را باز بگذاریم بعد بتن ریزی شده  و ویبره بزنیم. بعد قسمت باز را ببندیم و ۱.۵ متر بعدی را بتن ریزی کنیم و ویبره بزنیم. چند سال پیش با بیل بتن را داخل قالب ۳ متری می ریختند.بعداً دستگاهی به نام ستون ریز ریلی که در پائین عکسش آمده است مد شد.
این دستگاه علی رغم اینکه سرعت بتن ریزی را افزایش می دهد و زحمت کارگران را خیلی کاهش داده است متا سفانه باز همان مشکل ارتفاع زیاد بتن ریزی و جدا شدن دانه های بتن را به همراه دارد.

/ 0 نظر / 6 بازدید