تفاوت تیرآهن IPE با INP چیست؟

 

قابل ذکرست تولیدات تیرآهن ایرانی و عمده تولیدات اروپایی بر این اساس میباشد.

- INP:

بر اساس استاندارد فولاد تیر آهنی با سطح مقطع اچ و بال کوتاه که ضخامت سطح مقطع باله آن به تدریج از ابتدا به انتها بیشتر میشود.

عمده محصولات تولیدی کشورهای چین و روسیه از این نوع میباشد.

لازم بذکر است مقاومت و باربری یک سایز تیرآهن از نوع INP کمتر از نوع IPE بوده  و همچنین قیمت  INP نیز ارزانتر از IPE میباشد.

/ 0 نظر / 407 بازدید