شیب بندی در طراحی فضای سبز

  در شهرداری دبی در یک پارک در منطقه قصیص شیب رو صفر در نظر گرفته و از یک طرف شروع به کار کرده و وقتی که پارک به انتهاش نزدیک شده ارتفاع پیاده روها ۱۷۰ سانتی متر از خیابون مجاور بالاتر قرار گرفته. یعنی تقریبا هم ارتفاع نرده دور پارک !!!

شیب رو به دو نوع تقسیم می کنیم. یکی شیب اجزای طرح و یکی شیب کلی طرح. شیب اجزا یعنی شیبی که به هر عنصر طرح باید داد تا آب روش نایسته مثلا همیشه پیاده روها یک شیب یک درصد رو دارند و مثلا یک ضلع یک پیاده روی به پهنای دو متر دو سانتی متر از ضلع دیگه بالاتر قرر داره. یا شیبی که ما به یک زمین ورزشی میدیم .

اما شیب بندی کلی یعنی هماهنگ کردن شیب کلی ناحیه فضای سبز با خیابانهای اطراف. همه شیب های جزئی باید با شیب کلی هماهنگ شن.مثلا در نظر بگیرید که پارکی طراحی می کنید که بین دو خیابون موازی سرازیر قرار داره و گوشه های پایینی از گوشه بالایی یک متر پایین ترند و طول ضلع موازی شیب هم ۱۰۰ متره. یعنی پارک شیب کلی یک ٪ به یک طرف داره. در چنین حالتی پیاده روهای پارک کافیه از شیب کلی تبعیت کنند.ولی اگر شیب کلی پارک نیم درصد بود باید یک لبه پیاده رو رو یک سانت از امتداد شیب کلی هم پایین تر میاوردیم.

برای شیب بندی کلی یک ناحیه اگر محصور به زمینهای مجاور یا خیابانهای اطراف است ما مقید به شیب خیابانهای اطراف هستیم. اگر جدول اطراف آن نصب شده که ارتفاع جدول مبنای شیب بندی ماست و اگر نصب نشده هنوز شما از ارتفاع وسط آسفالت خیابون با شیب ۲ ٪ به محل جدول حرکت کنید و هر عددی که به دست اومد ۱۵ سانتی متر برای جدول به اون اضافه کنید و این میشه ارتفاع جدولی که در آینده نصب میشه.

حالا که ارتفاع جدول موجود ( Existing Kerb ) یا جدول آینده
( Proposed Kerb ) رو می دونید برای شیب بندی کلی ناحیه خطوطی فرضی رو بطور موازی به فواصل معین در هر دو راستا بین جداول دو ضلع مقابل بکشید و یک شبکه درست کنید. مثل این شکل:

 

حالامیزان تغیر ارتفاع بین دو جدول رو بین این خطوط راهنما تقسیم کنید و با اولویت دادن به تغیر شیب بیشتر کنار نفاط تقاطع بنویسید و بعنوان راهنمای شیب بندی کلی استفاده کنید. فاصله خطوط راهنما بستگی به بزرگی قطعه زمین ( Plot SIze ) و میزان تندی شیب داره. هر چه زمینی شیبش تند تره خطوط باید به هم نزدیکتر باشند.

همه اینها در حالتی است که شما قصد دارید با تسطیح شیب مورد نظر خود را به زمین تحمیل کنید.در بسیاری مواقع برای کاهش هزینه یا بر اساس مفهوم اساسی طرح مانند پارکهای جنگلی ما از پستی و بلندی زمین تبعیت می کنیم و در این صورت شیب کلی طرح اهمیتی ندارد و تنها باید بعد از مساحی و تهیه منحنی های تراز (Counter lines ) شیب جزئی هر عنصر را با مکانی که در آن قرار می گیرد متناسب نمود.

/ 0 نظر / 60 بازدید