شاخه‌های نقشه برداری

ژئودزی : برای تعیین و بررسی شکل و ابعاد زمین

توپوگرافی : برداشت و نمایش شکل زمین و محاسبه مساحت

فتوگرامتری : تهیه ی نقشه با عکس برداری هوائی یا زمینی

کارتوگرافی : پس از عملیات نقشه برداری و انجام محاسبات مورد نیاز و ترسیم نقشه باید آن را تهیه نمود و به هم متصل کرد.

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS): ذخیره، بازیابی، به هنگام سازی و پردازش داده های مکانی به منظور اتخاذ یا پشتیبانی یک تصمیم برای حل یک مسئله به بهترین روش و کمترین هزینه.

/ 0 نظر / 9 بازدید