نمای شیشه ای کرتین وال

نمای شیشه ای (کرتین وال) یکی از زیباترین نماهای مدرن ساختمانی است که با توجه به کاربرد شیشه و آلومینیوم ، از شرایط و ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار می باشد.

مقاومت و استحکام ، امکان استفاده ازنورطبیعی، دورنگه داشتن باد و باران، دوام و بی نیازی از نگهداری ، عایق بندی حرارتی و صوتی مطلوب ، آتش پادی و ایمنی دربرابر آتش، انعطاف پذیری در برابر زلزله و نشست های احتمالی ساختمان، زیبایی و جذابیت بصری ازجمله این ویژگیها می باشد.


سیستم دیوارشیشه ای چیست؟

دو سطح شیشه ای (دوجداره) درکنارهم وبافاصله درقابی ازجنس آلومینیوم قرارمی گیرند و حاصل کاریک Curtain Wall می شود.

این دیواره ها به گونه ای ساخته شده اند که هوا درفضای مابین دو شیشه جریان پویا دارد.

اولین سازندگان این دیوارها، متخصصان آلمانی بودند که هدف اصلی شان محافظت از محیط زیست بوده است.

وجود هوا دربین این دو جداره باعث می شود که گرما و سرما به میزان نیاز کاربرتعیین شوند و به نوعی به محیط زیست و کاهش مصرف انرژی کمک می کنند.

دو مشخصه اساسی که استفاده از دیوارهای شیشه ای را در سطح ساخت و سازجهانی و وطنی گسترش داده است.

1- فراهم ساختن امکان ورودنورطبیعی روز

2- امکان رویت منظره بیرون و تهویه مناسب.

/ 0 نظر / 9 بازدید