طرح اختلاط بتن سبک با مقاومت kg/cm2 400

در این آزمایش نه لیکای مصرفی و نه ماسه هیچیک دانه بندی نشده
اند و تنها مشخصات عمومی آنها ذکر خواهد گردید.

که این مسیله در زمینه اجرایی از فاکتورهای خواسته شده ی اکثر
متقاضیان در طول این مدت بوده است.

اما در کار دانشجویی این طرح پایه خوبی برای تازه کاران خواهد
بود چرا که آنها را به دروازه ساخت بتن سبک مقاومت بالا خواهد رساند.

چند نکته برای استفاده کنندگان:

1- برای دانشجویان توصیه میشود در مرحله بعدی کلیه مشخصات این
طرح اختلاط را ثابت نگه داشته و تنها میزان میکرو سیلیس را 5% کاهش دهند. تضاد شکل گرفته خود مراحل بعدی را نشان خواهد داد.

2- به مجریان توصیه می شود که در کارهای اجرایی آب را بهkg 175
افزایش داده و میزان میکرو سیلیس را به 75kg کاهش دهید.
علاوه بر اینکه کاهش مقاومت
چشمگیری  نخواهیم داشت (کمتر از 5 مگاپاسکال)  بتن بسیار روانتر و اقتصادی تر می گردد.

استاندارد برای ارایه طرح اختلاط بتن سبک ACI 211.2R می باشد

 در طرح اختلاط زیر از پودر سنگ به میزان بالایی استفاده شده است برای آشنایی بیشتر با کاربرد و اثرات پودر سنگ بر روی بتن مطالعه ۲ مقاله زیر را به شما پیشنهاد میکنم

بررسی تاثیر پودر سنگ آهک بر مقاومت فشاری بتن حاوی میکرو سیلیس

خصوصیات مکانیکی بتن با پودر سنگ آهک

                                                طرح اختلاط

-  سیمان                          450       kg   

- میکرو سیلیس                  100       kg

- فوق روان کننده                 10        kg

- آب                               160       kg

- لیکا                               300      kg

- سنگدانه                          450      kg

- پودر سنگ                     200        kg

 

وزن مخصوص:  (بتن مرطوب)     kg/m3 1830

مقاومت 11 روزه:                         35MPA)    350kg/cm2)

مقاومت 32 روزه :               ۴۰MPA                

 

توضیحات:

1- لیکای مصرفی متعلق به شرکت ساوه میباشد.

2- ماسه از نوع شکسته کوهی میباشد که بسیار درشت دانه بوده
است.(خارج از محدوده ASTM)

3- ارزش ماسه ای برابر 70 میباشد.

4- از سیمان تیپ2 استفاده گردیده است.

5- آب مصرفی ،آب آشامیدنی می باشد.

6- پودر سنگ از نوع سنگ آهکی است.

7- فوق روان کننده از  شرکت وند شیمی تهیه گردید.

/ 0 نظر / 39 بازدید