برنامه رایگان متره برآورد ابنیه و راه و تاسیسات مکانیکی و برقی

 

ویژگی های برنامه :

1. رایگان !
2. کد باز (Open Source)
3. بر پایه برنامه Microsoft Excel 2003
4. بر اساس فهرست بهای 1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
5. محاسبه اتوماتیک برگه های مالی فصل ها
6. محاسبه اتوماتیک حمل مصالح (فصل 28 ابنیه و 20 راهسازی)
7. محاسبه اتوماتیک ریز مالی فصل ها و برگه مالی کل
8. برگه آنالیز ردیف ها
9. محاسبه ردیف ها طبق بخشنامه جدید مناقصه ها ، سازمان مدیریت10. محاسبه اتوماتیک ردیف های حمل عملیات خاکی در فهرست راه کاستی های برنامه :

1. نیاز به پاک کردن دستی ردیف های بی استفاده
2. نیاز به تعریف دستی ردیف های ستاره دار

 

اکستیم 65 - نسخه 2 - فهرست بهای ابنیه 1385

اکستیم 65 - نسخه 2 - فهرست بهای راه و باند 1385

اکستیم 65 - نسخه 2 - فهرست بهای تاسیسات برقی 1385

اکستیم 65 - نسخه 2 - فهرست بهای تاسیسات مکانیکی  

/ 0 نظر / 51 بازدید