سفتکاری

معماری ایرانی دارای گ.نه های بی شماری از خانه های ساده روستایی، چایخانه و کلاه فرهنگی تا با عظمت ترینساختمان های جهان می باشد. معماری ایران عموما دارای مصرف و مفهوم دینی است و در وهله ی اول دارای تاثیر ماورالطبیعه و سحرآمیزی است که در رابطه  با آن انسان در مسیر درک خداوند و قدرت الهی قرار می گیرد. مواد ساختمانی در دسترس، ایجاد فرم های اصلی را موجب گردیده است. گل رس که در اغلب مناطق ایران یافت می شود باعث تشویق ایجاد ساختمان های اولیه گلی گردید. فراوانی این خاک نرم و محتویات آهکی آن همچنین باعث توسعه و به وجود آمدن آجر شد. ساختمان های آجری نمی تواند مانند بناهای سنگی دارای لبه و گوشه های تیز بوده و شکل هندسی خود را به آن طریق حفظ نماید ولی در عوض می توان با استفاده از آجر علاوه بر ساختمان های عظیم، تزئیناتی را که نمی توان با سنگ به دست آورد بر روی بنا ایجاد کرد. آثار متعددی از معماری ایرانی مربوط   به 3000 سال قبل در دست است.

ساختمان سازه ای است که برای سکونت و به عنوان سرپناه یا برای کار ساخته می شود که محیط را به دو بخش بیرون و درون تقسیم می کند. شاید بتوان گفت یک ساختمان خوب از نظر ما مفید، قابل استفاده، محکم و بادوام است. اقتصادی و کم هزینه بوده، با نیازهای روحی و جسمی، زمین و شرایط محیطی هماهنگ است.

تاثیر اقلیم بر معماری

معماری و اقلیم پیوندشان بیشتر به رابطه ی نوزاد و آغوش می ماند، یا نسبت هر رستنی با خاک، حریم امن    و بستر بالیدن، با بستگی ای تکامل آفرین؛ الهام بخش و البته نه محیط زا. در این معنا آغوش، خاک و اقلیم رابط حیات و نبودشان نمود میرایی است.

میزان متفاوت و ترکیب گوناگون عوامل اقلیمی که خود ناشی از تفاوت موقعیت جغرافیای مناطق مختلف است، حوزه های اقلیمی متفاوتی در جهان به وجود آورده که هریک ویژگی های خاصی دارد. محیط زیست، شهرها و حتی بناهای مربوط به این حوزه های اقلیمی ویژگی های خاصی متناسب با شرایط اقلیمی خود      به دست آوردند.هدف این گزارش، تعیین حوزه های مختلف اقلیمی ایران در ارتباط با معماری و ارائه ی اطلاعاتی است که برای دست یابی به طرح های منطقی معماری و هماهنگ با اقلیم مورد نظر است.

 

انواع ساختمان از نظر نوع مصالح مصرفی

1- ساختمان های خشتی و گلی

2- ساختمان های آجری

3- ساختمان های جوبی

4- ساختمان های سنگی

5- ساختمان های بتونی

6- ساختمان های فلزی

7- ساختمان های کامپوزیت

 

1- ساختمان های خشتی و گلی

اسکلت اصلی این نوع ساختمان ها از خشت و گل می باشد تعدا طبقات آن از یک طبقه تجاوز نمی کند    و در مقابل نیروهای جانبی همانند زلزله به هیچ وجه مقاومت نمی نمایند. در بناهای خشتی و گلی میزان رطوبت و اختلاف درجه حرارت منطقه در فصول سال و حتی شبانه روز و وضع بادهای دائمی و موسمی  از جهت شدت و میزان سایش و فرسودگی بنا مورد توجه می باشد.

 

1-1-  نوع اقلیم ساختمان های خشتی و گلی

با تاملی در معماری کویر به این نتیجه خواهیم رسید که خشت جزء لاینفک آن به حساب می آید. مردمان یزد از خشت در صنعت ساختمان سازی استفاده میکنند و این همان منطق اقلیمی یزد است. خانه هایی    با دیوارهای قطور خشتی که به عنوان عایق حرارتی و برودتی عمل می کنند، در تابستان هوایی مطبوع     و در زمستان هوایی گرم خواهد داشت. بنابراین این گونه ساختمان ها مختص آب و هوای گرم و خشک کویری می باشند.

 

1-2-  خصوصیات آب و هوای گرم و خشک

·   بارندگی در مناطق خشک، کم و نامنظم است.

·  مقدار باران در سال های مختلف متفاوت است و ممکن است حتی چند سال بارندگی صورت نگیرد.

·  بارندگی اغلب شدید و به صورت رگبار است.

·  به علت خشکی و وزش باد میزان تبخیر و تعرق بیشتر از بارندگی سالانه است.

·  وزش باد در مناطق خشک به ویژه بیابان ها شدی است که علاوه بر حمل ذرات گرد و غبار بر خشکی هوا می افزاید.

 از مهم ترین مشخصات صحراها بارش کم باران، کم بودن پوشش گیاهی و اختلاف زیاد دمای روزانه است. در واقع صحرا به نواحی اطلاق می شود که با کمی رطوبت هوا، موجودات زنده و تغییر دمای شب و روز مشخص می شوند.

این اقلیم از فلات وسیعی در نواحی مرکزی کشور تشکیل می شود. وجود سلسله جبال البرز از یک طرف و کوه های زاگرس از طرف دیگر و مرتفع بودن کو های جنوبی و شرقی مرکز این مناطق را دارای اقلیم گرم و خشک ساخته است.

 

1-3- ویژگی های معماری بومی اقلیم گرم و خشک

·  بناها و ساختمان ها به صورت مجتمع و با دیوارهای ضخیم از خت و گل سااخته می شوند.به دلیل وجود موریانه فراوان انواع پوشش آن ها از طاق و گنبد می باشد که ارتفاع آن ها کوتاه و یکنواخت انتخاب می شود. ضمنا از زمین های گود برای مجتمع های مسکونی استفاده شده تا دمای زمین   در تابستان و زمستان به دمای هوای ساختمان های مسکونی اثر کند.

·  برای نمای این بناها بیشتر از ملات کاهگل و یا سیم کاهگل و به رنگ روشن استفاده می شود. پنجره ها به حد کافی کاهش داده شده و اکثر درها و پنجره ها چوبی می باشند.معمولا جلوی پنجره ها را به وسیله ی حفاظ مشبک آجری بنایی کرده اند تا نفوذ بادهای خشک کویری را به داخل ساختمان در زمستان و تابستان کنترل کند.

ضمنا وجود سایه بان ها به شکل سرتاسری و کنسول در نماها و در ناحیه ی پشت بام سبب نقصان گرما در روز و سرما در شب می شود.در مواردی در عبورگاه جلوی دکاکین و بازار در نواحی گرم و خشک خوزستان و بندر بوشهر و شهرهای کویری اصطلاحا «پیش انداز» به طرق مختلفنیز مورد استفاده می باشد.

·  در طراحی س قفی این ساختمان ها ارتباط با فضاهای داخلی به وسیله ی کانال هایی انجام می گیرد و علت آن است که کوران مستقیم در این فضاها بسیار کم انجام می شود. اما با وجود بادگیرهای بلند و فراوان با کانال های ارتباطی، هوای خنک را که از وزش باد حاصل می شود، به قسمت های میانی ساختمان می رساند و آ سایش ساکنین را ممکن می سازد.

·  وجود حیاط های بزرگ با حوض آب وسیع و باغچه های عریض و طویل در طرفین حوض بزرگ، و وجود گل و گیاه و درختان میوه خصوصا انار باعث مرطوب شدن هوا و پایین آوردن دما در محوطه های خارجی بناها شده که در پایین آوردن درجه حرارت قسمت های داخلی تاثیر    می گذارد.

·  در طرح های سنتی این بناها حیاط از کوچه و یا خیابان و یا بازار و یا گذرگاه به محلی به نام     «هشتی» می باشد، سطح هشتی هم سطح با سطح حیاط و یا با اختلاف ارتفاع چند پله با سطح حیاط خواهد بود. ارتباط هشتی با سطح معبر و کوچه و یا خیابان نیز با اختلاف سطح چند پله، طوری تعبیه می شود که در نتیجه سطح حیاط از کوچه و خیابان پایین تر واقع شود. مسلما       این هشتی مانع کوران بادهای شدید و گردبادهایی است که از نفوذ و حرکت مستقیم باد از کوچه      به درون حیاط می شود.ضمنا اختلاف سطح بین حیاط و بنا و کوچه یا خیابان بدان سبب است    که حفاظی باشد در مقابل کوران های شدید و بادهای گرم و پیشگیری نفوذ آن به ساختمان .

 

1-4-              محاسن و معایب بناهای خشتی و گلی

1-4-1-   محاسن

v خشت و ملات آن، اکثرا خاک رس و یا ملات خاکی بوده که مخلوطی از خاک و ماسه        می باشد   که با خشت پیونذ جالبی را به وجود می آورد. بدیهی است اگر گرد و غبار نشسته   بر سطوح خشت کاملا گرفته شود و در موقع کار با پارچه ی خیس کف مال و مرطوب گردد، سپس با ملات ورزیده با ضربه زدن به کار رود، اسکلتی خشتی با قامتی یکپارچه به وجود     می آید.به علت ترکیب اجزا و ضخامت دیوارهای خشتی بنا دارای مقاومتی ویژه می گردد      که اتکا و درگیری عضوها در یکدیگر موجب می شود که اینگونه بناها تا حدی در برابر زلزله های خفیف مقاوم باشند.

v  از وجود خشت بیشتر در مناطق گرمسیری و کویری استفاده می گردد و به علت عدم رطوبت در زمین های خشک، بناهای خشتی نزدیک به هزار سال با قامتی استوار پای بر جا مانده است.

v به علت قطور بودن دیوارها و در مواردی پوشش های عایق خرارتی و برودتی به وجود می آید، از این رو استفاده از خشت در اقلیم های گرم و کویری مورد توجه می باشد و به همین علت است که زندگی طاقت فرسا را در تابستان های گرم و زمستان های خشک و سرد ممکن       می سازد. قابل توجه می باشد که مصالح امروزی هرگز نتوانسته است مشکل گرما و سرمای کویر را حل کرده و جایگزین خشت گردد

 

1-4-2-   معایب

v به طوری که مسلم استپوشش های خارجی در بناهای خشتی نمی تواند بدون اندود و پوشش باشد. چنانچه بنایی بدون اندود بوده باشد اثر رطوبت هوا و بارش های زمستانی و یا در فصول دیگر سال بر قامت و اسکلت بنا بسیار سریع اثر گذارده، دانه های خاک را مرطوب و متورم ساخته و از یکدیگر باز می کند و باعث از بین رفتن پیوندهای اجزا می شود.با گذشت زمان کوتاهی کلاف های بنا در هم ریخته و بنا تخریب می گردد.

v وجود رطوبت: در مکان های مرطوب، به سرعت رطوبت از دیوارها به طرف بالا سرایت      می کند وباعث فرسودگی بنا مب گردد. عدم توجه به این اصل در بناهای خشتی جبران ناپذیر است که بایستی با توجه به روکش کرسی چینی و عایق بندی ساختمان بناهای خشتی را بنا کرد.

v ترک ها: در اثر نفوذ آب باران و برف و حرکات خفیف در بناهای خشتی در نواحی ختم بنا     و پشت بام و یا در قسمت های دیگر خارجی ترک های کوچک و بزرگ به وجود آمده که درز آن ها کاملا باز شده و با مصالح مقاوم ترک گیری می شود. در بعضی موارد مسیر ترک ها، تموشه گذاری می شود و این عمل حالت ناودانی را انجام می دهد.

v   عدم کلاف بندی بین دیوارهای جداشونده در محل نعل درگاه ها

v در پوشش های کروی فشار طاق بیشتر در تقاطع دیوارها می باشد. به علت عدم اتصالات     این طاق ها و طاق های گهواره ای با دیوارها پیوندی یه شکل دوبل نداشته و در مقابل حرکات شدید زمین مقاومت چندانی ندارد.

 

2- ساختمان های سنگی

بناهای سنگی در ایران نسبت به انواع بناهای دیگر بسیار کم و ناچیز است. بر اساس آمارگیری که در سال 1355 انجام شده تقریبا نزدیک به 71000 واحد مسکونی روستایی در نقاط کوهستانی ایران و یا در مناطقی  که سنگ فراوان است ساخته شده است.

 

 

2-1-              نوع اقلیم ساختمان های سنگی

با توجه به اینکه سنگ در برابر رطوبت و سرما مقاوم می باشد در حقیقت می توان در آب و هوای سرد کوهستانی از این نوع ساختمان ها استفاده کرد.

 

2-2-              خصوصیات اقلیم سرد

به علت مرتفع بودن کو های غربی کشور، دامنه های آن ها همیشه پوشیده از برف می باشد. هوای آن     به شدت سرد است، به طوری که در تابستان دمای متوسط هوا به بیش از 10 درجه سانتی گراد نمی رسد و در زمستان در اکثر ایام درجه حرارت به زیر صفر درجه سانتی گراد می رسد. از این رو این مناطق دارای زمستان های طولانی و سخت همراه با بارندگی های زیاد و مداوم می باشد.کلیات  آب و هوایی این منطقه به شرح زیر می باشد:

·       سرمای شدید زمستان و هوای معتدل در تابستان

·       اختلاف بسیار زیاد درجه حرارت هوا بین دمای شب و روز

·       بارش برف سنگین

·       رطوبت کم هوا

 

2-3-            ویژگی های معماری بومی اقلیم سرد

·  بناهای این خطه به شکل متراکم در جوار یکدیگر با دیوارهای ضخیم و از نوع مصالح مقاوم ساخته می شود.

·   ساختمان های درون گرا با حیاط مرکزی: بناهای سنتی در اقلیم سرد مانند نواحی مرکزی فلات ایران دارای حیاط مرکزی بوده و سایر قسمت ها دورتادور این حیاط چیده می شوند . اتاق های واقع در سمت شمال حیاط بزرگتر از سایر قسمت ها و تالار یا اتاق اصلی نشیمن خانه نیز در این سمت حیاط واقع شده است تا از تابش مستقیم و حرارت آفتاب در فصل سرد زمستان استفاده کنند  جبهه جنوبی ساختمان به دلیل کوتاه و معتدل بودن فصل تابستان کمتر به کار گرفته می شود . لذا اتاق های جنوبی و اتاق های شرقی و غربی – در صورت وجود – به عنوان انباری یا فضاهای خدماتی همچون اتاق خدمه یا سرویس های بهداشتی کاربرد دارند .برخلاف مناطق معتدل  و مرطوب سواحل جنوبی دریای خزر ، خانه های این مناطق ، اغلب دارای زیر زمینی با سقف کوتاه در پائین زمستان نشین هستند که به علت خنکی هوای آن ، در تابستان برای سکونت         و آسایش ساکنان خانه به کار می رود .

·   استفاده از ایوان و حیاط کوچک در بنا: از آنجایی که در بیشتر روزهای سال در مناطق کوهستانی سرد ویا بسیار سرد است اکثر فعالیت های روزمره در اتاق ها انجام می پذیرد . لذا ابعاد حیاط ها در این مناطق قدری کوچکتر از نواحی فلات مرکزی ایران است .ساختمان ها در این اقلیم دارای ایوان اند ولی عمق آنها نسبت به ایوان های مناطق جنوبی کشور به مراتب کمتر می باشد و همانند ایوان های منطقه خزر ، کاربرد نشیمن ندارند و صرفا جهت حفظ ورودی ها ی بنا از برف و باران استفاده می شوند .نکته دیگر پائین بودن کف حیاط بناهای اقلیم سرد به اندازه 1 تا 1.5 متر از سطح پیاده روهااست تا بتوان آب جاری در نهر ها و جویها را بر باغچه حیاط یا آب انبار واقع  در زیر زمین سوار نمود و از سوی دیگر ، زمین مانند عایق حرارتی اطراف بنا را احاطه کرده ، مانع از تبادل حرارتی بین بنا و محیط پیرامون آن و باعث حفظ حرارت درون ساختمان می شود .

·   پلان ، فرم بنا و نحوه قرار گیری آن:
در حوزه اقلیمی سرد و کوهستانی ، بناها دارای پلان و بافت متراکم می باشند . فرم بنا باید به گونه ای باشد که سطح تماس آن را با سرمای خارج کمتر نماید تا حرارت کمتری از درون به بیرون انتقال یابد . لذا از احجامی نظیر مکعب یا مکعب مستطیل استفاده می نمایند تا نسبت سطح خارجی بنا به حجم داخلی آن کاهش یابد و آن را در حداقل ممکن  نگه دارد.  ساختمان ها بین 20 درجه به طرف غرب و 45 درجه به سمت شرق و در سایه باد یکدیگر و خارج از سایه آفتاب هم ، در محور شمالی – جنوبی مستقر می شوند .

·   اتاق های کوچک با ارتفاع کم: در نواحی سرد و برفی ، باید از ایجاد اتاق ها و فضاهای بزرگ داخل بنا اجتناب نمود چرا که با افزایش سطح تماس آنها با فضای سرد بیرونی ، گرم کردن این فضای وسیع مشکل خواهد بود .بنابراین در این مناطق سقف اتاق ها را پائین تر از اتاق های مشابه در سایر حوزه های اقلیمی در نظر می گیرند تا حجم اتاق کاهش یابد و سطح خارجی نسبت      به حجم بنا حداقل گردد . ارتفاع کم سقف در تالار ها و اتاق های مهم و طاق راسته ها و حجره های بازارهای این مناطق نیز مشهور است .

·   بازشوهای کوچک: در این مناطق برای جلو گیری از تبادل حرارتی بین داخل و خارج بنا          از بازشوهای کوچک و به تعداد کم استفاده می کنند . در صورت بزرگ بودن پنجره ها ، استفاده  از سایبان الزامی است . بازشوها در ضلع جنوبی برای استفاده هر چه بیشتر از تابش آفتاب ، بزرگتر و کشیده تر انتخاب می شوند . همچنین از استقرار بازشوها در جهت بادهای سرد باید اجتناب نمود . پنجره های دو جداره نیز برای رساندن تبادل حرارتی به حداقل ممکن مناسب ترند .        در ضمن به منظور جلوگیری از ایجاد سوز در داخل و خروج حرارت داخلی به خارج ساختمان ، میزان تعویض هوای داخل وتهویه طبیعی را باید به حداقل ممکن رساند .در مقایسه با اقلیم      گرم و خشک ابعاد بازشوها در این حوزه اقلیمی برای استفاده از انرژی حرارتی حاصل از تابش آفتاب افزایش یافته است .

·   دیوارهای نسبتا قطور: قطر زیاد دیوارها نیز به نوبه خود از تبادل حرارتی بین فضای داخلی بنا     و محیط بیرونی ساختمان جلوگیری می کند . معیارهای معماری اقلیم سرد و کوهستانی             و گرم و خشک تقریبا مشابه است و تنها تفاوت آنها در منابع حرارت دهنده می باشد که در اقلیم گرم و خشک این منبع از سمت بیرونی بنا و در اقلیم سرد از سمت داخل فضا می باشد . لذا باید در این اقلیم به کمک مصالح بنایی قطر دیوارها را زیاد نمود تا این جداره بتواند به عنوان منبع ذخیره حرارت داخل بنا عمل نماید .دیوارهای قطور ، گرما و حرارت تابش آفتاب روزانه را در طول شب حفظ و به تعدیل دمای داخل ساختمان کمک می نماید . در معماری بومی این مناطق    تا حد ممکن تلاش می شود تا به شکل طبیعی یا یا با استفاده از بخاری و گرمای ناشی از حضور افراد ، پخت وپز یا حضور حیوانات ، بنا را گرم نمود .

·  بام های مسطح: ابنیه سنتی در کوهپایه های شمالی سلسله کوههای البرز دارای بام های شیب دار   و در مناطق کوهستانی غالبا مسطح هستند. انتخاب بام های مسطح در اقلیم سرد مشکلی ایجاد  نمی نماید چرا که با نگهداری برف بر روی بام ازآن به عنوان عایق حرارتی در مقابل سرمای زیاد هوای خارج که چندین درجه کمتر از درجه حرارت برف است استفاده می شود و همچنین فضای زیر اسکلت خرپا که کاربرد انباری دارد ، عایق مناسبی بین فضای داخل و خارج بنا خواهد بود . لذا دو جداره بودن سقف بنا در این اقلیم برای حفظ گرمای بنا حائز اهمیت است .

·  بافت شهری و روستایی حوزه اقلیمی سرد و کوهستانی در جهت مقابله با سرمای شدید شکل گرفته است. ویژگی های بافت شهری و روستایی در این اقلیم عبارتند از :1. بافت متراکم و فشرده
2. فضاهای کوچک و محصور 3. بهره گیری از جهات آفتاب و زمین ( به عنوان عوامل تعیین کننده ی جهت استقرار و گسترش شهر و روستا و سیمای آنها) 4. معابر باریک به موازات خط تراز زمین                                                                                                               با توجه به شرایط اقلیمی منطقه سرد و کوهستانی در ایران به منظور جلوگیری از اتلاف حرارتی   و کوران هوا ، بنا ها به صورت متراکم و فشرده و متصل و در کنار هم ساخته می شوند تا سطح تماس فضاهای گرم مسکونی با محیط سرد خارج کاهش یابد . همچنین بنا ها طوری کنار هم   قرار می گیرند که یکدیگر را محصور نمایند و فضاهای شهری تا حد امکان کوچک شوند تا نفوذ جریان باد سرد به داخل فضاهای شهری کم گردد و تابش حرارت از سطح خارجی دیوارهای گرم ابنیه به فضاهای کوچک و محصور شهری ، هوای سرد آنها را تعدیل نماید .

 

2-4-              معایب و محاسن بناهای سنگی

بناهای سنگی به عللی چند مورد استفاده فراوان نمی باشد:

·       به علت سنگینی دیوارها نسبت به وزن مخصوص سنگ

·  عملکرد و اندود کردن سطوح داخلی که در مواردی باید دیوار داخلی از آجر نیز بنایی شودکه این خود سبب اتلاف وقت و تهیه ی مصالح جداگانه نیز می باشد.

·  عدم عملکرد و واکنش در مقابل زلزله و عدم مقاومت نیروهای کششی در بناهای سنگی             از آن جهت که در نقاط زلزله خیز ساختن بناهای سنگی جایز نیست و اگر ساخته شود باید با اصول کامل فنی و مهارسازی دیوارهای متقابل به یکدیگر به وسیله ی میل گردهای فولادی         با رعایت شرایط فنی و اصولی انجام گردد.

·  عایق نبودن در برابر حرارت و سرما که موجب می شود تا دیوارهای سنگی ضخیم انتخاب شده    و این امر سبب مشکل شدن اجرای کار می گردد.

اما وجود سنگ در قسمت هایی از ساختمان مانند پی سازی ها، کرسی چینی ها، دیوارسازی ها        در  اشکال بسیار مطلوب و متفاوت، بهمن گیرها هم چنین در تونل سازی ها و در کناره های رودخانه ها و به خصوص در پل سازی مورد استفاده ی فراوان بوده و در موارد ذکر شده سنگ ها یا به صورت طبیعی و یا به شکل تراش در ابعادی بزرگ و ریشه دار با ملات مقاوم مورد استفاده می باشد.

 

3- ساختمان های آجری

ساختمان هایی که تحمل بارهای مرده و زنده ی آن ها به عهده ی دیوارهای آجری باربر می باشد، ساختمان های آجری می نامند. در این ساختمان ها دیوارهای باربر آجری به صورات مسلح ساخته می شوند. برای ساختمان های کوچک که از 4 طبقه تجاوز نمی نمایندمی توان از این نوع ساختمان استفاده نمود و آجر      به صورت اسکلت اصلی این ساختمان های آجری بوده و برای ساختن سقف ها در ایران معمولا از پروفیل های فولادی، طاق ضربی و یا از تیرچه و بلوک استفاده می گردد. در این ساختمان برای مقابله با نیروهای جانبی باید حتما از شناژ های روی کرسی چینی و زیر سقف ها استفاده شود، همچنین در ساختمان های آجری معمولا دیوارهای حمال در طبقات مختلف روی هم قرار می گیرند و اغلب پارتیشن ها نیز همین دیوارهای حمال می باشند. حداقل عرض دیوارهای حمال نباید از 35 سانتی متر کمتر باشد.

 

3-1-              نوع اقلیم ساختمان های آجری

ساختمان هایی با مصالح آجری برای مناطق گرم خشک و سرد مناسب می باشند که در مطالب گذشته    به شرح و تفصیل آن ها پرداختیم. این ساختمان ها در اقلیم نیم بیابانی و معتدل نیز کاربرد دارند.

 

3-2-              خصوصیات اقلیم نیم بیابانی و معتدل

به جز معماری بومی چهار اقلیم، معماری دیگری در وضع متعادل و مشابه وجود دارد که شهرهای دیگری که در مرز آب و هوای اقلیم های چهار اقلیم واقع شده، قابل بحث ساخته است. هوای این اقلیم متعادل بوده و شامل شهرهای شیراز، اصفهان،تهران و شهرک ها و آبادیهای تحت پوشش این مناطق می باشد. اختلاف دمای هوا در تابستان از تهران تا شیراز بیش از چند درجه ی سانتی گراد نبوده و در زمستان     با اختلاف درجه هوای ناچیزی از یکدیگر دارای وضع مشترکی می باشند.ضمنا وجود کوه ها و ارتفاعات موجود در هریک از مناطق مذکور خود کمکی موثر و مطلوب در وضع هوای آن ها دارد. رطوبت هوا     در این شهرها به علت بارندگی متناسب است. با مقایسه ی این اقلیم با اقلیم مرطوب شمال ایران، اینگونه آب و هوا به نام اقلیم نیم بیابانی معتدل مشهور شده است.

 

3-3-              معماری بومی اقلیم نیم بیابانی معتدل

به طوری که مشخص است این شهرها دارای قدمت چند صد ساله و مواردی بیش از هزار سال فرهنگ معماری داشته که در مجموع بناهای سنتی در شکل های مختلف، بیرونی و اندرونی، انواع جنوبی وشمالی و هم چنین شرقی و غربی سازی ها همراه با داشتن زیر زمین و بیوتات سازی در سال های نه چندان دور دارای وجوهی مشترک بوده است. مصالح این بناها اکثرا آجری و پوشش های آن ها چوبی همراه با سقف های کاذب توفال و یا شیروانی سازی بوده است. در سال های بعد نیز مصالح اکثر آن ها آجری بوده        و کاربرد آهن در پوشش این بناها مصرف فراوان داشته است.

در سال های اخیر مهاجرت زیاد مردم به شهرهای بزرگ به ویژه تهران شکل ساختمان سازی را از ترکیب سنتی به سوی آپارتمان سازی های مختلف کشانیده است.

 

3-4-              محاسن و معایب ساختمان های آجری

3-4-1-     محاسن

v   فراوانی مصالح

v   ارزانی مصالح

 

3-4-2-      معایب

v   فضاهای زیادی توسط دیوارهای آجری اشغال میشود.

v   محدودیت تعداد طبقات ساختمان

 

4- ساختمان های چوبی

این ساختمان ها در مناطقی که چوب با قیمت ارزان در دسترس است ساخته می شوند. در ایران، به علت کمبود منابع کمتر ساخته می شوند.چوب دارای مصارف مختلف بوده و تقریبا کاربردی نامحدود دارد         که عمری طولانی داشته، قابل انعطاف است، به راحتی پرداخت شده، ماده ی سبک و دارای مقاومت بالایی است. ساختمان ها، برج ها و پل ها نمایانگر این واقعیت و شاهد مثال کاربردهای فراوان چنین ماده ای است.

جدای از این مردم خانه های چوبی را به خاطر اینکه دارای معماری زیبا و سالم برای زندگی است انتخاب   می کنند. خانه های چوبی در رابطه با حفاظت در مقابل گرما دارای بیشترین کارائی هستند.

 

4-1-              نوع اقلیم ساختمان های چوبی

این نوع ساختمان ها در مناطق معتدل و مرطوب( سواحل جنوبی دریای خزر) ساخته می شود .شایان ذکر است که در اقلیم گرم و مرطوب(سواحل جنوب و خلیج فارس) نیز به دلیل شرایط آب و هوایی بهترین نوع مصالح برای ساخت و ساز چوب می باشد ولی در این سواحل مشاهده می شود که از چوب فقط برای بام     و در و پنجره استفاده می شود و بدنه ی ساختمان با مصالح بنایی که دارای جرم حرارتی بسیار زیاد است ، اجرا می شود و ضخامت دیوارها غالبا زیاد می باشد . این مطلب به این خاطر است که در این سواحل پوشش گیاهی بسیار اندک و چوب درختان برای کارهای ساختمانی کم می باشد . لذا بالاجبار اهالی مجبور به استفاده از مصالح بنائی که به وفور وجود دارد ، می باشند . در کنار هورها و مرداب های کنار رودخانه ها و دریاها     و در مناطقی که نی وجود دارد ، اغلب خانه ها با حصیر ساخته می شود و افراد تنگ دست در این سرپناه ها زندگی می کنند . بر اساس آمار رسمی سال 1355 ، در بندر عباس 68/60 در صد خانه ی خشتی و 13/17   در صد حصیری و در بندر لنگه 90 در صد خانه ها سنگی و 10 در صد حصیری بوده اند . در بندر بوشهر اکثر خانه های سنتی با سنگ های رسوبی دریا احداث شده اند و سنگ های رسوبی و مرجانی دریا مصالح عمده دیوارهای ابنیه ی سنتی را تشکیل می دهد . بنابر مطالب ذکر شده در این قسمت علاوه بر اقلیم      معتدل و مرطوب به بررسی اجمالی اقلیم گرم و مرطوب نیز می پردازیم.

 

4-2-              خصوصیات اقلیم معتدل و مرطوب

سواحل دریای خزر با آب و هوای معتدل و بارندگی فراوان از جمله مناطق معتدل محسوب می شود.    این منطقه که به صورت نواری بین رشته کوه های البرز و دریای خزر محصور شده است از جلگه های پستی تشکیل شده است که هرچه به طرف شرق پیشروی می کند، رطوبت و اعتدال هوا کاهش می یابد. در حقیقت رشته کوه های البرز که حدفاصل دو آب و هوای متضاد هستند، جلگه های پست خزر         را از فلات مرکزی جدا می کنند. از جمله ویژگی های این اقلیم، رطوبت زیاد هوا و اعتدال درجه حرارت آن است . دمای هوا در روزهای تابستان معمولا بین 25 تا 30 و شب ها بین 20 تا 23 درجه سانتی گراد   و در زمستان معمولا بالای صفر است. در این منطقه، بارندگی بسیار زیاد و در تابستان به صورت رگبار است. به طور کلی در این منطقه فصل بهار کوتاه است و تابستان و زمستان را از هم جدا می کند.

 

 

4-3-              ویژگی های معماری بومی اقلیم معتدل و مرطوب

·  در نواحی بسیار مرطوب کرانه های نزدیک دریا برای حفاظت از ساختمان از رطوبت بیش از حد زمین خانه ها بر روی پایه های چوبی ساخته شده اند، ولی در دامنه ی کوه ها که رطوبت کمتر است، معمولا خانه ها بر پایه هایی از سنگ و گل بنا شده اند.

·  برای حفاظت اتاق ها از باران ، ایوانک های عریض و سرپوشیده ای در اطراف اتاق ها ساخته اند . این فضاها، در بسیاری از ماه های سال برای کار و استراحت و در پاره ای موارد برای نگه داری محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

·  بیشتر ساختمان ها با مصالحی با حداقل ظرفیت حراری بنا شده ان

/ 0 نظر / 40 بازدید