مختصری در خصوص پله

در تعریف پله میتوان گفت به تکیه گاهی برای پا گذاشتن مابین دو سطح دارای اختلاف ارتفاع که بتوان براحتی و امنیت برروی آن قدم گذاشت پله گویند.

پله ها از جنسهای مختلف قابل ساختن بوده که مهمترین و پر کاربردترین آنها سنگ،چوب،بتن،فولاد،ترکیبات پلیمری و یا ترکیبی از دو یا چند جنس فوق میباشد.

انواع پله

انواع پله بستگی به کاربری پله داشته که در زمینه کاربری پله که موضوع مهمی در انتخاب و طراحی شکل و جنس پله بوده میتوان از کاربریهای اداری، مسکونی، آموزشی، بیمارستانی، تجاری، نمایشگاهی، اضطراری، پارکها، فانتزی و غیره نام برد.

شکلهای راه پله

انواع اشکال راه پله بر اساس وضعیت و کاربرد و شرایط اقتصادی و معماری قابل استفاده بوده که بطور کلی میتوان از راه پله مستقیم،بیضی،قوسی،مارپیچ،هندسی و یا سه پله یا چهار پله و یا با انواع شکل پاگرد و یا بدون پاگرد مانند یکطرفه یا دو طرفه یا سه طرفه و حتی چهار طرفه نام برد.

چند اصطلاح رایج

کف پله:

به محل قرار گیری پا بروی پله گویند.

ارتفاع پله:

ارتفاع دو کف پله پشت سر هم را گویند.

پیشانی پله:

قطعه ای که در بین دو کف پله متوالی قرار دارد را گویند.

شیار پله:

به شیارهای روی کف پله جهت جلوگیری از لیز خوردن تعبیه میشود را گویند.

گونه پله:

به سطح مجاور یا بغل پله گویند.

عرض پله:

به عرض کف پله گویند.

پاگرد:

به ایستگاهی مابین چند پله گویند که حتما در راه پله هایی با بیش از 2/75 متر ارتفاع کاربرد دارد.

ردیف پله:

به مجموعه پله های مستقیم و متوالی بین دو سطح ویا پاگرد گویند.

خط مسیر پله:

مطابق نقشه پلان خطی که محل شروع اولین و اتمام آخرین پله را نشان میدهد گویند.

خط شیب پله:

خطی فرضی که لبه بیرونی کف پله های یک ردیف را بهم وصل کند گویند.

زاویه شیب پله:

به زاویه مابین خط شیب پله و خط افق گویند.

چشم پله:

به شکاف بین دو بازوی پلکان گویند.

طول پله:

به فاصله لبه بیرونی اولین کف پله تا انتهای داخلی آخرین کف پله یک ردیف گویند.

حجم پله:

به ضخامت رمپ زیر یک ردیف پله گویند.

سرگیر پله:

به ارتفاع مابین کف پله تا سقف بالای سر پله گویند.

جزئیات اجرائی سنگ یا کف پله

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید