آسفالت

الف:  آسفالت سرد

 آسفالت سرد به مخلوطی از مصالح سنگی و قیر مخلوط یا امولسیون قیری اطلاق می‌شود که  اختلاط مصالح آن در حرارت محیط صورت می‌گیرد. در بعضی موارد و بسته به  تأیید دستگاه نظارت، قبل از عمل اختلاط قیر مورد مصرف، گرم شده، ولی مصالح  سنگی حرارت داده نمی‌شود. تهیه آسفالت سرد به دو صورت با دانه‌بندی پیوسته  یا دانه‌بندی باز (غیر پیوسته) صورت می‌گیرد. این نوع آسفالت برای راههای  با ترافیک سنگین مورد عمل نبوده و برای خیابانهای کم تردد و پیاده‌روها  توصیه می‌شود، بسته به نحوه اختلاط مصالح قیر دو نوع آسفالت سرد ساخته  می‌شود:
 

ـ آسفالت سرد پیش‌ساخته -  در این روش مصالح سنگی و قیر در حرارت
 

محیط و در کارخانه آسفالت مخلوط می‌شوند.

 

 ـ آسفالت سرد رد میکس-  در این  روش مصالح سنگی در کنار خیابان، ریسه و قیر مناسب روی آن پاشیده می‌شود و  عمل اختلاط در سطح خیابان صورت می‌گیرد.

 

 تهیه مصالح و دانه‌بندی آن، نحوه اختلاط، پخش و اجرای  هریک از دو روش فوق، باید بر اساس مندرجات مشخصات فنی خصوصی و مطالب ذیل  این بخش باشد.

 

 1-    آسفالت سرد پیش‌ساخته

  این نوع آسفالت از اختلاط مصالح سنگی با قیرهای مخلوط یا امولسیون قیری در کارخانه تولید می‌شود.
 

 1-1- مصالح سنگی

 

مصالح سنگی مصرفی باید از نوع مصالح سنگی مرغوب بوده و از شن و ماسه شکسته یا سنگ کوهی تهیه شود. این مصالح باید کاملاً تمیز و عاری از  هرگونه آلودگی و مواد زائد آلی و گیاهی بوده و از نوع مصالح سخت و مقاوم  باشد و کیفیت آن بر اساس مندرجات این بخش به تأیید دستگاه نظارت برسد.  دانه‌بندی مصالح باید با مشخصات جدول شماره 1 مطابقت نماید.

 

جدول شماره 1 دانه‌بندی مصالح آسفالت سرد پیش‌ساخته

 

0/19 میلیمتر

5/12  میلیمتر

5/9  میلیمتر

اندازه ماکزیمم اسمی مصالح

III

II

I

شماره دانه‌بندی

درصد رد شده وزنی از الک

                                         شرح   اندازه  الک مطابق آشتو M92

100

 -

 -

0/25 میلیمتر  (1 اینچ)

100 - 90

100

 -

0/19 میلیمتر (اینچ)

 -

100 - 90

100

5/12 میلیمتر (اینچ)

80 - 60

 -

100 - 90

5/9 میلیمتر (اینچ)

65 - 35

70 - 45

80 - 60

75/4 میلیمتر  (شماره 4)

50 - 20

55 - 25

65 - 35

36/2 میلیمتر  (شماره 8)

20 - 3

20 - 5

25 - 6

30/0 میلیمتر  (شماره 50)

8 - 2

9 - 2

10 - 2

075/0 میلیمتر  (شماره 200)

 

 مصالح مورد مصرف باید دارای ویژگیهای  زیر نیز باشد:

 

 ـ دامنه خمیری مصالح مانده روی الک نمره  40، نباید از (6%) بیشتر باشد و حداقل (65%) مصالح سنگی مانده روی الک  نمره 4، باید در یک جبهه (به غیر از شکستگی طبیعی) شکسته باشد.

 

 ـ ارزش ماسه‌ای مصالح مصرفی بر اساس روش آشتو T176 نباید کمتر  از (30%) باشد و افت وزنی مصالح با آزمایش آشتو T104-76 با سولفات سدیم پس از 5 بار، نباید  از (9%) تجاوز نماید.

 

 ـ ضریب سایش به روش آزمایش لوس‌آنجلس در  500 دور آزمایش، نباید از (40%) بر اساس آزمایش آشتو T96 بیشتر باشد.

 

 1-2- قیر

 قیر مورد مصرف بسته به برنامه اجرایی  کار، شرایط جوی و امکانات تهیه قیر در منطقه، باید در مشخصات فنی خصوصی ذکر شود. در صورت نبود این اطلاعات می‌توان از یکی از قیرهای مندرج در جدول  شماره 2  استفاده نمود.
 

جدول شماره 2  قیرهای مورد مصرف در  آسفالت سرد پیش‌ساخته

 

حرارت اختلاط بر حسب درجه سلسیوس

نوع مواد قیری

 

قیر مخلوط:

80 – 55

MC-250

100 – 75

MC-800

80 - 55

MC-250

100 – 75

SC-800

 

امولسیون کاتیونیک:

70 – 10

CMS-2

70 – 10

CMS-2h

 

توضیحات جدول:

 

ـ درجه حرارت مندرج در جدول مربوط به درجه حرارت مخلوط  آسفالتی است که بلافاصله از مخلوط‌کن خارج می‌شود و ارتباطی به درجه حرارت  قیر هنگام پاشیدن در مخلوط‌کن ندارد.

 

ـ از مصرف قیرهای RC که کاربرد آن دارای خطرات زیادی است، باید خودداری شود.

 

ـ درجه حرارت مندرج در جدول در پاره‌ای موارد از درجه اشتعال  قیرهای مخلوط بالاتر است. در این حالت باید نهایت دقت به عمل آید و از  نزدیک کردن شعله آتش به قیر خودداری شود.

 

  1-3- ساخت آسفالت

 

قبل از ساخت آسفالت پیمانکار باید مصالح موردنظر را بر اساس دانه‌بندیهای خواسته شده در مشخصات فنی خصوصی تهیه&nbs

/ 0 نظر / 23 بازدید