نحوه تائید پروانه نظارت ساختمانی مهندسین ناظر

مدیر کل معماری و ساختمان با اعلام این خبر گفت :

بنا به درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و هماهنگی های به عمل آمده با دفتر مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی، از ابتدای روز دوشنبه 91/04/05 تنها افرادی مجاز به نظارت بر ساخت و سازهای شهر تهران هستند که در سایت سازمان نظام مهندسی استان تهران ثبت نام کرده باشند.

وی افزود: در همین راستا از تمامی مهندسان درخواست می شود تا با مراجعه با سایت این سازمان به نشانی www.tceo.ir نسبت به ثبت نام در بخش سامانه "ارجاع کار نظارت" این سایت اقدام نمایند.

شایان ذکر است بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در حال حاضر حدود 4238 نفر در سامانه فوق الذکر ثبت نام نموده اند که شهرداری تهران از روز دوشنبه هفته آتی بنا به درخواست سازمان نظام مهندسی موظف به ارائه خدمات و واگذاری کار به این مجموعه از مهندسین می باشد.

/ 0 نظر / 9 بازدید