دستگاه ها و ابزارهای مهم جهت انجام آزمایشات بتن

 

– شیکر ارزش ماسه ای
– قا لبهای سیلندری 6 اینچ
– قالبهای مکعبی 15*15*15
– قا لبهای مکعبی 10*10*10 شیکر قا لبهای بتنی دستگاه سلامت سیمان
 – چکش اشمیت
 – هم زن سیمان
 – دستگاه ویکات
 – دستگاه تعیین هوای بتن
 – ست کامل اسلامپ
 – ست کامل ارزش ماسه ای
 – ترازوی ارشمید س
 –ترازوی 20کیلو گرم
 –ترازوی دیجیتالی با حساسیت 1/. گرم
– ترازوی 2610گرمی
– تطویل و تورق 

لیست آزمایش های بتن

آزمایش نمونه گیری از بتن تازه
آزمایشات بتن اسلامپ
آزمایش عمل آوری بتن
آزمایش تعیین اندازه بتن تازه به روش وی بی
آزمایش آب انداختن بتن
آزمایشات تعیین هوای موجود در بتن
نمونه گیری از بتن و آزمایشات بتن
آزمایش مقاومت فشاری بتن
آزمایشات بتنی یافتن ویژگی های بتن ساخته شده
آزمایش بتن سفت شده
آزمایش عملکرد کف سازی
آزمایشات بتن و مواد محافظ کیورینگ بتن
آزمایشات بتن و مقاومت فشاری بتن
آزمایشات بتن و مقاومت کششی بتن
آزمایشات بتن در برابر یخ زدگی
آزمایشات آلستیسیته استاتیکی بتن

/ 0 نظر / 23 بازدید