تخریب عجیب یک ساختمان سیزده طبقه در شانگهای چین


چندی پیش یک ساختمان مسکونی خالی از سکنه در شهر شانگهای چین به طرز تعجب آوری به صورت کامل از حالت ایستاده به روی زمین خوابید! علت اصلی این رویداد را تراوش آب باران در زیر شمع ها و از بین رفتن اصطکاک شمع ها با خاک و در نتیجه بریده شدن شمع ها و در نهایت فرو افتادن این ساختمان 13 طبقه عنوان کرده اند.

جدای پایه های ضعیف این ساختمان اگر بخواهیم منصف باشیم، این ساختمان می بایست دارای ساختار محکم و خوبی باشد که در اثر این حادثه مهیب در هم نشکسته است و هنوز ظاهر تقریبا سالمی دارد اما با این حال می توان گفت که یک معجزه کوچک اتفاق افتاده است. جالب اینجاست که این حادثه فقط یک کشته داشته است! به نظر می رسد علت این اتفاق، مشکلی در دیوار های ضد سیل برای رود نزدیک آنجا یعنی رودخانه دیانپو بوده است. ولی علت روشنی برای اینکه این ساختمان بزرگ به راحتی از یکطرف سقوط کند وجود ندارد.

توضیح تصاویر به ترتیب مراحل پیشرفت حادثه:

1. احداث ساختمان2. حفاری قسمت جنوبی و دپوی خاک در قسمت شمالی ساختمان3. بارش باران و تراوش آب به زیر پی ساختمان4. تغییر مکان ناگهانی ساختمان و گسیخته شدن شمع ها در اثر فشار جانبی متغیر5. شکسته شدن شمعها و سقوط ساختمان از سمت جنوبی6. سقوط ساختمان بطور یکپارچه و بدون از هم گسیختگی ترکیب ساختمان

 

 

 

 

 

 

قابل توجه مهندسان ایرانی: در تصاویر بالا می بینیم که با اینکه ساختمان کاملا چپ شده ولی منهدم و از هم پاشیده نشده است آنهم با مصالح چینی. حالا هی بگیم جنس چینی به درد نمی خورد. چون جنس درجه 3 چینی می وارد می کنیم، به جای درجه 1 می فروشیم، خوب طراحی نمی کنیم، توی اجرا از کار می زنیم، عاقبت می شه وضعیت موجود ساختمان سازی در کشور. البته منطور من به هیچ وجه مهندسان و دست اندرکاران اجرایی با وجدان کاری نیست. منظور من بساز بندازها است که متاسفانه در کشور ما کم هم نیستند ولی ایکاش از این اتفاقات درس بگیریم ...

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید