نمونه فرمهای متره

 

دانلود نمونه فرمهای متره

فایل زیر یک نمونه کامل متره بتن فونداسیون بهمراه صورت جلسه و فایل اتوکد آن می باشد:

دانلود نمونه فایل متره فونداسیون به همراه صورت جلسه مربوطه

فایلهای زیر دو نمونه فرم متره اسکلت فلزی اعم از صنعتی و ساختمانی می باشد:

دانلود نمونه فرمهای برآورد اسکلت فلزی (لیستوفر اسکلت فلزی)

فایل نمونه فرم ریز متره و لیستوفر و خلاصه متره و مالی :

دانلود فایل نمونه فرم ریز متره ولیستوفر و خلاصه متره و مالی لینک ۲

نکته: برای هر یک از فصول در ریز متره و مالی در اکسل شیتها مجزا تشکیل می گردد

/ 0 نظر / 98 بازدید