انواع قرار داد

 سپس فهرست مقادیر و بهای واحد عملیات مربوط ، با توجه به مشخصات فنی آن در فصلهای جداگانه ای تهیه شده و در پایان برآورد ، هرینه طرح با توجه به ضرایب مربوط ، از قبیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ، هزینه صعویت انجام کار در ارتفاع ، هزینه انجام کار در طبقات ، هزینه بیمه کارگاه و غیره مشخص و تخفیف ( مینوس ) یا اضافه پیشنهادی ( پلوس ) پیمانکار نیز از رقم فوق کسر یا به آن اضافه می گردد . میلغی که به این طریق مشخص می گردد مبلغ کل قرارداد خواهد بود .

 

قرارداد به صورت موافقت نامه مدیریت ( پیمان مدیریت )

در این حالت ، هیچ محدودیتی از نظر مبلغ کار وجود ندارد و پیمانکار ، با گرفتن درصد معینی ( که با توافق کارفرما تعیین می شود ) از کلیه مخارجی که انجام می دهد ( از قبیل خریدها ، پرداختهای کارگری ، ماشین آلات ، حقوق پرسنل و غیره ) آن کار را انجام می دهد .

روش دیگری نیز در قرارداد بصورت موافقت نامه مدیریت وجود دارد که آن را قرارداد امانی با پرداخت ثابت به پیمانکار می نامند . در این روش کلیه مخارج پیمانکار عیناً پرداخت می گردد و فقط مبلغی که به عنوان سود و مخارج بالاسری پیمانکار تعیین می گردد بصورت مبلغ ثابتی خواهد بود و این مبلغ را می توان از طریق برگزاری مناقصه بین چند پیمانکار و یا تبادل نظر و توافق بین پیمانکار و کارفرما مشخص نمود .

 

 

انجام کارهای ساختمانی توسط کارفرما( امانی )

در صورتیکه کارفرما دارای افراد و پرسنل متخصص کافی و ماشین آلات مورد نیاز باشد می تواند با استخدام کارگر ، انجام کار را رأساً به عهده بگیرد . در اکثر کارهایی که دارای ابعاد گسترده ای نیستند ، اجرای کار با این روش امکان پذیر است . همچنین این روش بیشتر در کارهای بهسازی و نگهداری و نیز توسط ادارات محلی اجرایی از قبیل اداره راه ، مسکن و شهرسازی و شهرداریها انجام می پذیرد.

 

قرارداد بر اساس برنامه ریزی پیشرفت کار

بعضی از عملیات اجرایی را ، نمی توان در فهرست بها و یا بر اساس نقشه های اجرایی و حجم عملیات ضمیمه قرارداد اندازه گیری نمود . مانند حفاری چاههای عمیق ، که نمی توان دقیقاً عمق دستیابی به دبی مورد نظر را تخمین زد . لذا معین نمودن مبلغی در این رابطه منطقی نبوده و حجم عملیات در این قبیل موارد را نمی توان دقیقاً مشخص نمود و یا ممکن است نقشه های اجرایی کار ، در ابتدای عملیات اجرایی آماده نبوده و بنا به ضرورت ناچار باشیم عملیات را شروع نماییم . در چنین شرایطی ، قرارداد بر اساس پیشرفت کار بسته می شود . این قرارداد ، تقریباً مشابه قرارداد بر اساس فهرست بها می باشد لیکن دارای اختلافات عمده ای با آن روش است .

جهت کشف میادین نفت و گاز معمولاً از چنین روش قراردادی استفاده می شود .

 

قرارداد بر اساس برآورد کلی یا قیمت ثابت

در این نوع قرارداد که قرارداد با قیمت ثابت نیز نامیده می شود ، یک قیمت کلی با توجه به مشخصات و ابعاد کامل و نوع کار قبل از انجام تشریفات توافقنامه ، برآورد و مشخص می گردد و کار به صورت کلی و یا یکجا با قیمت تعیین شده به پیمانکار واگذار می شود .

در این نوع قرارداد ، می بایست مشخصات و نقشه ها دقیقاً و با جزئیات کامل مشخص گردد . البته ممکن است فهرست بهایی هم برای این وضعیت تهیه گردد ولی نه به منظور قیمتهای واحد ، بلکه برای اینکه پیمانکار بتواند با توجه به آن و چگونگی برآورد قیمت ، پیشنهاد قیمت خود را از روی آن آنالیز نماید .

این نوع قرارداد معمولاً در ساختمانهای تیپ ، مانند واحدهای مسکونی انبوه ، پوششهای کارگاهها و کارخانجات و انبارها و بطور کلی سایر ساختمانهایی که دارای ابعاد مشخص بوده و از نظر مسائل اجرایی ، خصوصیات پیچیده ای نداشته باشند و همچنین تأمین وسایل داخل ساختمان مشکل نباشد ، مورد استفاده قرار می گیرد .

 قرارداد متر مربع زیر بنا

به منظور تسهیل و تسریع در امور اجرایی کارهای ساختمانی که سطح زیر بنای آنها حداکثر دو هزار متر مربع است ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی موافقت خود را با اجرای اینگونه پروژه ها بر اساس متر مربع زیر بنا اعلام نموده است . این نوع قرارداد را می توان با اندکی اختلاف ، مشابه قرارداد با مبلغ مقطوع به حساب آورد . (1)

 

منابع

  1.  اتحاد،علی مراد.دانستنیهای حرفه پیمانکاری.چاپ سوم،تهران:فدک ایساتیس،1386

 

نمونه قراردادهای ساختمانی

/ 0 نظر / 9 بازدید