بهداشت حرفه ای

«بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و هنر تامین بالاترین سطح سلامت نیروی کار، حفظ و ارتقای سلامتی آنان و حفظ سرمایه از طریق ایجاد محیط کار سالم، انتخاب کارگر مناسب برای هر کار، تطبیق کار با مقتضیات روحی و جسمی کارگران، پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی و غیر شغلی، آموزش بهداشت فردی و مسائل مربوط به کار،تشخیص زودرس و درمان بیماری ها، و توجه به مسائل و مشکلات کارگران همه مشاغل و افراد وابسته به آنان به گونه ای که هر کارگر قادر باشد با برخورداری از حداکثر سلامتی و رفاه، فردی موثر برای اجتماع باشد».

تعریف فوق علیرغم کامل نبودن اما گویای آن است که بهداشت حرفه ای تنها محدود به مسائل درمانی و پزشکی نبوده بلکه مسائل محیطی و اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی و امثال آنها را نیز در بر می گیرد.

نخستین کمیته مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین المللی کار که در سال1950 در ژنو تشکیل گردید، بهداشت حرفه ای را چنین تعریف کرده است.

تامین و ارتقاء عالی ترین سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی برای کارگران همه ی مشاغل، پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار، به کار گماردن نیروی کار در محیط و شغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انجام آن را دارد، و یا بطور خلاصه تطابق کار با انسان و در صورت عدم امکان، تطابق انسان با کار.

اهداف بهداشت حرفه‌ای :
هدف بهداشت حرفه‌ای را کمیته مشترک کارشناسان بهداشت جهانی و سازمان بین‌المللی کار چنین تعریف کرده است.

ارتقاء و تامین عالی‌ترین درجه ممکن وضع جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان همه مشاغل

جلوگیری از بیماریها و حوادث شغلی

انتخاب کارگر یا کارمند برای محیط و شغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انجام آن را دارد و یا بطور اختصار تطبیق کار با انسان و در صورت عدم امکان این امر تطبیق انسان با کار . 
برنامه های بهداشت حرفه ای

به منظور دستیابی به اهداف فوق، اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای ضرورت دارد. اجزاء این برنامه ها که بطور خلاصه در زیر به آنها پرداخته خواهد شد در کشور ما بطور مشترک به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کار و امور اجتماعی می باشد. البته سازمان تامین اجتماعی نیز مسئول درمان و بیمه کارگران است.

برنامه های بهداشت حرفه ای عبارتند از:

اقدامات مربوط به شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور در محیط کار و ارائه راهکارهای کنترلی

برنامه های مربوط به معاینات پزشکی کارگران

این معاینات به اشکال مختلفی چون معاینات پزشکی قبل از استخدام ، معاینات پزشکی دوره ای و معاینات اختصاصی به اجرا در می آیند .

برنامه های مربوط به حفاظت و ایمنی نظیر تامین وسایل حفاظت فردی ، حفاظ گذاری دستگاهها و ماشین الات

برنامه های مربوطبه آموزش بهداشت کارگران مانند آموزش روش صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

ایجاد امکانات درمانی و کمکهای اولیه

برنامه های مربوط به تغذیه

برنامه های مربوط به بهداشت محیط کار مثل نظارت بر سرویسهای بهداشتی

برنامه های مربوط به نوتوانی

/ 0 نظر / 6 بازدید