آشنایی با گچ کاری و ابزار زنی در ساختمان

 نمونه وظایف

 1. شناسایی اصول کاربرد ابزار و وسایل خط کشی و طراحی
2. شناسایی اصول خط کشی و ترسیم طرحهای هندسی
3. آشنایی با انواع طرحها،طرحهای گرد،طرحهای برجسته
4. شناسایی اصول پیاده کردن طرحهای ترسیمی
5. گچ بری طرحها در روی سقف
6. گچ بری طرحها روی سطح دیوار
7. شناسایی اصول ترسیم و گچ بری طرحهای مختلف
8. توانایی ترسیم و گچ بری طرحهای مختلف
9. شناسایی اصول ایمنی و حفاظت در ترسیم گچ بری طرحهای ترسیمی
10. آشنایی با زدن داربست
11. آشنایی با ابزار و وسایل خط کشی دیوار و سقف و طراحی،خط کش،پرگار
گونیا،ذغال چوب،دمبر در انواع (یک سر- دو سر- نوع ویژه)
12. آشنایی با محاسبه ابعاد اطلاق و سقف جهت طراحی
13. آشنایی با ترسیم طرحهای هندسی،مثلثی،لوزی،مربع،کثیرالاضلاع،دایره ترکیب چند طرح هندسی،طرحهای ترسیمی آماده
14. آشنایی با انواع حوادث ناشی از کار
15. توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی
1۶. آشنایی با وسایل ایمنی و حفاظتی فردی در کارگاه
1۷. آشنایی با مقررات ایمنی و حفاظتی عمومی در کارگاه
۱۸. شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی
۱۹. توانایی ترسیم و گچ بری طرحهای مختلف
 ۲۰.توانایی کشوزنی
 ۲۱. توانایی قالبسازی
۲۲. توانایی دورسازی
۲۳. توانایی اندیلک سازی (جاچراغی)
2۴. توانایی مدیریت و سازماندهی گروههای گچی کار و گچ بر و زمانبندی کار و برآورد مصالح 


ابزار و وسایل

1. داربست
2. طرحهای ترسیمی
3. پرگار
4. گونیا
5. خط کش
6. ذغال چوب
7. نوشت افزار
8. دمبر
9. گچ
10. استامبولی
11. سطل و آب
12. لباس کار
13. الک
14. ماله
15. کفش ایمنی

شرایط ارتقاء شغل

ارتقاء شغل یک گچ بر به کیفیت، تجربه و نوع گچ بری وی مرتبط می باشد و میزان حقوق و دستمزد وی به توافق کارفرما با وی تنظیم می گردد.

ویژگی های شخصیتی

در تقسیم بندی هایی که صورت گرفته گچ بر جزء رشته عمران گنجانده شده است. گچ بری یک هنر است وبا گچکاری فرق دارد.
کشو زنی، قالب سازی، دور سازی، جا چراغی زدن و نصب طرح های پیش ساخته گچی بسیار رواج دارد.
خلاقیت، اعمال سلیقه، سرعت عمل و رعایت ظریف کاری بسیار حائز اهمیت است. گچ کاری شغلی است که در کنار دقت سرعت را نیز می خواهد و در کنار این دو محصول زیبایی را به نمایش می گذارد.
فرد گچ کار باید اهل محاسبه و علاقمند به ترسیم طرح های هندسی و ترکیب آنها نیز باشد و صرفه جوئی در مصرف گچ را جدی بگیرد.

 کِشوزَنی

برای کشو زنی سه گونه ابزار مورد استفاده قرار می گیرد که عبارت اند از :

الف- ابزاری که بر لبه ی جاسازی می خورد.

ب- ابزاری که فقط بر سطح کار می خورد و تکیه بر شِمشه دارد .

ج- ابزاری که سطح کار می خورد و در گوشه ی آن سوراخی تَعبیه گردیده که بوسیله ی ریسمانی به یک میخ متصل است.

بعد از خط اندازی زیر کار،معمولاً مراحل:گچ اندازی وکُشته کِشی با اَبزار وپنبه آب ،صورت می گیرد . برای اَبزار زنی از گچ خوش مایه که باید سفت تر از گچ گُل و و برگ سازی باشد، استفاده می شود .

وسایل ابزارزَنی

در کشوزنی از ابزارهای مختلفی به شرح زیر استفاده می شود :

1- برجسته کاری

2- کنده کاری و حکاکی

3- حاشیه پخ

4- کنج

5- کاو مسطح

6-تاج

7- ابزار نیم گرد

8-ابزار ربع گرد

9- ابزار محدّب دارای مقطع مربع دایره

10-قاب- کاو

عمل کشوزَنی

ابتدا از زاویه ی بین دیوار وسقف به مرکز کنج و با شعاع 15سانتی متر، دور تادور را با پرگار و یا باریسمان آغشته شده به رنگ علامت می زنیم و بعد شمشه ای به ضخامت 25 میلی متر را در سقف برابر با خط ریسمان می کوبیم . پس از علامت گذاری، محل ابزار زدن باید زخمی شود و به محل کار تعدادی میخ می کوبیم . پس از آماده شدن گچ، داخل شمشه را گچ اندازی می کنیم. بعد از سفت شدن، شمشه را به آرامی ضربه زده و از گچ جدا می کنیم. این عمل را دور تا دور سقف ادامه می دهیم. به این کار جاسازی می گویند .

کِشو، ابزاری اصلی در ابزار زنی است که ممکن است چوبی ،فلزی و یا از جنس pvc باشد.

این کشو در طرح ها و گونه های مختلف می تواند باشد. ابزار گچی را می توان در هر جا ومکانی استفاده کرد. روی دیوار،سقف ،کُنج ها ، سطح های ممتد و کشیده و...

ابزار زنی سطحی ترین فعالیت درشاخه ی گچبری است که گچبر مبتدی برا ی شروع کار ابتدا ابزار زن می شود .

اَندِلیک سازی (جاچراغی)

در واقع در سقف ها، پوشش به صورت کاذب می باشد که به فُرم ها و نوع های مختلف جهت زیباسازی درسقف هاازآن استفاده می گردد. سقف کاذب، سقفی است که به اسکلت ساختمان متصل بوده و بار آن به سازه ی اصلی ساختمان وارد می شود. در اندلیک سازی بین سقف اصلی و قسمت زیرین سازه ی اصلی، فضای خالی به وجود می آید که اندلیک ها می تواند صاف با ارتفاع محدود و یا به شکل های مختلف ساخته شوند .در این نوع سقف کاذب می توان از مصالح سبک استفاده نمود و قاب بندی آن به نحومناسبی به اسکلت بندی ساختمان متصل شود تا ضربه و تکان های ناشی از زلزله به آن ها، موجب خرابی دیوارهای مجاور نگردد .

اِسلیمی

اسلیمی ها اصولاً باز آفریننده ی فرآیندهای کیهانی آفریدگار از طریق طبیعت اند. همچنان که نواخت، بنایاد طبیعت است، اسلیمی ها نیز معنای نواخت را دارند. هر اسلیمی، بازنمای متحرکی است که تکرار منتظم ویژگی ها، عنصر و پدیده ها بر آن دلالت می کنند که ازاین رو داری تناوب است .

این نواخت حکایت از زمان دارد. زمان براین معنی که نقش مایه ها با توالی زمانی همچون موج ها یا ترکیبی از سیلان و چرخش پا پیش می نهند. نقش مایه ها نه چنانند که به سادگی چون رده های موسیقی در زمان، یک به یک دنبال هم آیند، بلکه انتظامی معیّن را نمایشگر اند که بر حسب ساختار و تأثیرشان نواخت می پذیرد و در ترکیباتی فضایی مجتمع می گردد. اسلیمی کل سطح را پر نمی کند بلکه عملاًچون صُوَریست در فضا که بر جسته وار بر پس زمینه ی انفعالی قرار گرفته باشد . پس زمینه های فضایی، همچون مکمل این صور و رنگهایشان اغلب نماینده ی مفهوم وطرح تداوم فضایی مثبت اند که بنا برآن تناوب و یا وقفه ، اهمیتی در حد نقش مایه می یابد . این نقش مایه ها موجّه الگوهای مدوّر بی پایان اند. همانند دوایری ازآب بر پهنه ی حوض که در دامنه های واحد و متعدد گسترش می یابند.

منشأ عناصر اصلی شان را می توان در نقش نمادهای مذهبی ایران باستان که پنجه – برگ – شکوفه های اسلیمی و صُوَر ابرهایی که از چین آمده از آن جمله اند.

/ 0 نظر / 103 بازدید