عددی که ممکن است واقعیت داشته باشد

360*180*60*60=233280000

و اگر در روز 1000 زلزله رخ بدهد و ما آنها را ثبت بکنیم در طول سال  خواهیم داشت 365250 زلزله در آمار زلزله های خودمان در کل جهان حال توجه کنیم به این مسئله که

233280000\365250=638.6858316

یعنی اینکه در هر 638.6858316 سال یکدفعه دقیقاً زلزله نقطه ای را که اولین بار مورد تخریب قرار داده تخریب خواهد کرد پس با این توجه اگر گفته میشود مکانی آمار 150 ساله و یا 190 ساله آن گذشته باید گفت هنوز جا برای دور گردشی خودش دارد که عدد درست آن میشود 638 سال 250 روز چند ساعت

عددی که ممکن است واقعیت داشته باشد اینکه هر 638 سال 250 روز 12ساعت از اولین زلزله تا زلزله بعدی یک منطقه زمان خواهد داشت برای باسازی و گریز از نابودی مجدد

/ 1 نظر / 7 بازدید
.......

سلام واقعا وبلاگی جالب دارید[لبخند]