مفهوم برخی از اصطلاحات تجاری در جدول قیمت‌های جهانی


   FOB یا فوب : تحویل روی عرشه کشتی بندر مبداء – فروشنده کالا را بندر مبداء که در قرارداد قید شده است – روی عرشه کشتی می‌گذارد . خطرات احتمالی و فقدان یا خسارات وارده بر کالا از زمانیکه کالا از نرده کشتی رد می‌شود از فروشنده به خریدار انتقال می‌یابد .
   CIF یا سیف : بهای کالا – هزینه بیمه و حمل – این اصطلاح در اعلام بها عبارتست از قیمت کالا به اضافه هزینه بیمه و حمل آن
   EXW : تحویل کالا در کارخانه – تنها مسئولیت فروشنده تهیه کالا در مکان فعالیت خود ( کارخانه ) است .
   DEL : ( دلیوری ) تحوی کالا
   VAT : وات به معنای مالیات بر ارزش افزوده
   DAF: یا داف به معنای تحویل در مرز است
   DD : تحویل در انبار تاجر یا مصرف‌کننده
    $cent / dmtu : این اصطلاح که در قیمت‌های انواع سنگ‌آهن بکار می‌رود قیمت سنت محصول بر حسب هر یک درصد آهن موجود در هر واحد تن متریک خشک را نشان می‌دهد. بعنوان مثال چنانچه قیمت سنگ‌آهن  ((100$ cent / dmtu   باشد ، عدد مذکور را باید در عیار سنگ‌آهن ضرب نموده و سپس برای تبدیل به دلار آنرا بر 100 تقسیم نمایید. در این صورت قیمت سنگ‌آهن 64 درصدی طبق این محاسبه 64 دلار در تن خواهد بود.
/ 0 نظر / 41 بازدید