مراقب علی الراس شدن مالیات خود باشید!؟

مطابق بند17 تفاهم نامه شماره 230/9248/ص مورخه 1390/04/18 فیمابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و اداره دارائی،کلیه مهندسینی که بصورت حقیقی فعالیت می نمایند مکلفند برای عملکرد سال 1391 خود حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1390 به ممیز مالیاتی حوزه مربوطه شان مراجعه و نسبت به پلمپ دفتر درآمد و هزینه مشاغل اقدام نمایند.در غیر اینصورت و با پایان مهلت یاد شده،مالیات عملکرد سال 1391 آنها بصورت علی الراس محاسبه و اخذ خواهد گردید.
علی الراس شدن به این معناست که ممیز مالیاتی مبلغ مالیات متعلقه را علاوه بر جرایم مربوطه و خیلی بیشتر از مقدار واقعی به حساب مهندس منظور خواهد نمود و شرایط استفاده از معافیتهای مالیاتی نیز از ایشان ساقط خواهد گردید.
دفتر درآمد و هزینه مشاغل را می توان از لوازم التحریر فروشی های سطح شهر و یا در صورت لزوم از چاپخانه های ابتدای خیابان فردوسی،بالاتر از میدان توپخانه ابتیاع نمود.لذا با توجه به تاخیر سازمان نظام مهندسی در اعلام این موضوع مهم،به عموم همکاران عزیز توصیه اکید می شود که بدون تساهل و فوت وقت نسبت به پلمپ دفاتر هزینه و درآمد خود که کار بسیار ساده و در عین حال مهمی است اقدام فرمایند.
/ 0 نظر / 28 بازدید