اطلاعات لازم جهت طراحی ساختمانهای صنعتی:

ابعاد سوله ( تعداد دهانه مورد نظر + فواصل دهانه ها + ارتفاع متوسط + ارتفاع تا تاج سوله )
نوع طرح مقاطع  Nonprismatic یا Prismatic
نوع سقف پوشش دهنده
محل سازه در کشور
مقاومت مجاز خاک منطقه مورد نظر ( در صورت امکان ارائه گزارشات ژئوتکنیک لرزه ای)
سازه حامل جرثقیل یا بدون جرثقیل
سازه حامل جرثقیل چند تن
مراحل طراحی شامل :
طراحی پل جرثقیل(تک پل- دوپل )
طراحی حماله های جرثقیل (مفصلی – یکسره)
طراحی نشیمن گاه جرثقیل
طراحی فونداسیون ها
طرح اتصالات سر به سر تیربه تیر – تیربه ستون
طراحی اتصالات دیگر
طراحی بادبندهای سقف ودیوار
طراحی کف ستون ها(مفصلی – گیردار)
طراحی بولت ها
طراحی سگراد ها
طراحی لاپه ها
طراحی ورق سقف
طراحی وال پست ها
طراحی سینه بندها
مدل کردن کامل و دقیق سوله در برنامه SAP 2000
مدل حماله جرثقیل در برنامه SAP 2000
ترسیم نقشه های اجرایی سوله:
نقشه های اجرایی کامل سوله شامل توضیحات عمومی ، دتایلهای عمومی ، نمای سوله ، جزئیات ستونهای باد و کف ستونها ، نمای بادبندها و جزئیات آنها ، نقشه های شاپ تیر و ستون و پلان فونداسیون و جزئیات آن ، جزئیات و ابعاد پل و حماله های جرثقیل ونشیمن آن و پلان سقف و . . .
کنترل تنش ها و جابجایی سوله
کنترل تنش خاک ، تحت همه حالات بارگذاری
کنترل برش پانچ ، کفایت آرماتور خمشی ، برش یک طرفه ، لغزش فونداسیون و UPLIFT
کنترل واژگونی سوله
کنترل ضوابط b/t برای جلوگیری از کمانش موضعی
ارائه دفترچه محاسبات برای کلیه مراحل طراحی دستی
ارائه طرح با توجه به کمبود منابع محاسباتی در مورد قابهای شیبدار تهیه و شود. این طرح ها باید طوری تنظیم شده که مهندسین بتوانند با نحوه محاسبه و آنالیز و طراحی یک سوله توسط نرم افزارهای ETABS 2000 , SAP2000 ,  SAFE2000 آشنا شوند و ضمنا” بتوانند بصورت دستی اتصالات و … را که از عهده این نرم افزار ها خارج است انجام دهند.


 مطالب مرتبط :

آشنایی با انواع سوله

مقایسه سازه های جوشی با سازه های پیچ و مهره ای

اطلاعات لازم جهت طراحی ساختمانهای صنعتی:

روند کنترل سوله در سازمان نظام مهندسی

بارهای محاسباتی وارد بر یک ساختمان صنعتی

اجزا ی تشکیل دهنده قاب صنعتی

مقایسه وزن واحد سطح سوله ها

توضیحات عمومی در رابطه با ساخت سوله

 

/ 0 نظر / 52 بازدید