دانلود پاورپوینت سازه های ورق تاشده و سیستم های پوسته

                         

                       

فایل پاور پوینت به زبان انگلیسی از سازه های پوسته ای

                       

در این فایل با اشکال متنوع دیگری از سازه های پوسته ای آشنا می شوید .

                                              

فایل پاور پوینت به زبان انگلیسی از سازه های پوسته ای

                       

در این فایل با انواع مختلف سازه های پوسته ای همراه با اشکال زیبا و توضیحات کامل آشنا خواهید شد .

                          

سیستم های پوسته ای

1.سازه های پوسته ای

2.سازه های ورق تا شده 
 
 
منبع :   iran eng.com         

                       

/ 0 نظر / 74 بازدید