خلاصه شرح کار و عملیات مورد نیاز ;برای ساخت مجتمع مسکونی


* عملیات اجرایی معماری:
-کرسی چینی ، دیوار چینی دو جداره و دیوار حائل و نماسازی طبق نقشه های اجرایی .

 
 اجرای عایق کاری حرارتی و رطوبتی در دیوار و سقف طبق نقشه های اجرایی .

 
 - سنگ چینی کف ساختمان ( بلوکاژ )

 
 زیر سازی و بتن ریزی کف ها و پیاده رو سازی و فرش کف با موازئیک و سنگ طبق مشخصات فنی .

 
-اجرای اندود گچ و خاک و گچ پرداختی در دیوار و سقف،سنگ ازاره، کاشی و رنگ آمیزی طبق نقشه فنی .

 
  نصب نعل درگاهی ها ، چهار چوبهای فلزی درها ، درهای فلزی و چوبی و پنجره- های آلومینیمی و کمد ها و قفسه های چوبی طبق مشخصات فنی .

y ایزو لاسیون سروسیهای بهداشتی ، کف ها و بام مطابق مشخصات فنی .

شیب بندی کفهای آشپزخانه ، سروسیهای بهداشتی ، بام و...

کاشی کاری محلهای مورد نیاز نظیر آشپزخانه و...

انجام عمیات سقف کاذب در محلهای مورد نیاز.

انجام عملیات محوطه سازی مطابق نقشه های طراحی

سایر کارهای مربوطه طبق نقشه ها و مشخصات فنی

 
عملیات اجرایی سازه
پیاده کردن محل، خاکبردای، حمل خاکهای اضافی به محل های مناسب،پی کنی، رگلاژ کف پی، بتن ریزی سبک (بتن مگر) مطابق نقشه ها و مشخصات فنی مورد تایید کارفرما.


آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون ساختمان.

  - ساخت و نصب اسکلت فلزی شامل تیرها، ستون ها، مهاربندها و کلیه اقلام مورد نیاز شامل برشکاری، سوراخکاری، جوشکاری، سنگ زدن و نیز برپایی و نصب و اجرای گروتینگ زیر صفحه ستون و رگلاژ و بستن پیچ و مهره های لازم، طبق نقشه ها و مشخصات فنی.

آماده سازی سطوح و زنگ زدایی و اجرای دو لایه ضد زنگ طبق مشخصات فنی.

اجرای سقف بتنی تیرچه بلوک طبق نقشه ها و مشخصات فنی.

سایر کارهای مربوط طبق نقشه ها و مشخصات فنی مورد تایید کارفرما.

عملیات اجرایی تاسیسات برقی 
اجرای تاسیسات الکتریکی به طور کلی شامل تاسیسات الکتریکی داخل ساختمانها شامل نصب و اجرای سیستم توزیع نیرو از تابلو برق توزیع ساختمان به درون ساختمان، سیستم اتصال زمین و سیستم تلفن از جعبه تقسیم اصلی ساختمان به داخل ساختمان، طبق نقشه ها و مشخصات فنی.

  - سیستم توزیع نیرو در داخل ساختمانها از تابلو توزیع برق ساختمان به مصرف کننده هایی از قبیل روشنایی، پریزها، دستگاههای مکانیکی مربوط به سیستم تهویه مانند هواکش ها، ارتباط توزیع برق ساختمان با مصرف کننده ها از طریق کابل یا سیم درون لوله های فولادی یا روی سینی و یا درون ترانشه کابل، نصب و اتصال چراغها، پریزها و کلیدها، طبق نقشه ها و مشخصات فنی.

 انجام کلیه سر سیم بندی، شماره گذاری ترمینال ها و سیم ها، ترمینال بندی و انجام اتصالات الکتریکی کلیه تجهیزات برقی و تجهیزاتی که به برق نیاز دارند مانند فن ها، دستگاههای تاسیساتی، کولرها و غیره، طبق نقشه ها و مشخصات فنی.

 - سیم کشی آنتن تا محل بام


-اجرای سیم کشی های تابلوی اصلی برق و تابلوهای فرعی برای هر نقطه

 -اجرا و کابل کشی سیستم ارت محوطه و ساختمان مطابق نقشه و مشخصات فنی

 -سایر کارهای مربوطه طبق نقشه و مشخصات فنی

 عملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی:

 -نصب هواکش های پنجره ای در فضای سرویس و آشپزخانه طبق نقشه ها و مشخصات فنی.

 - اجرای سیستم لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی به صورت روکار یا توکار از جنس سوپرپایپ از محل انشعاب آب بهداشتی تا نقاط مصرف سرویسهای بهداشتی، ساخت و نصب بست، آویز جهت نگهداری لوله های روکار و تست کلیه لوله کشی ها، طبق نقشه ها و مشخصات فنی.

 

 سایر کارهای مربوط طبق نقشه و مشخصات فنی.


 عملیات اجرایی عمومی:

تهیه و ارائه روش هماهنگی پروژه و اخذ نقطه نظرات کارفرما تا مرحله تایید آن.

تهیه و ارائه برنامه زمانبندی فعالیتهای اجرایی در چهارچوب برنامه زمانی کلی کار با استفاده از نرم افزار مورد تایید کارفرما و در سطوح مختلف.

  تحویل، بارگیری، حمل و باراندازی مصالح تحویلی کارفرما.

 
 تجهیز و برچیدن کارگاه .

  انجام عملیات راه اندازی و آزمایشات کار آیی کلیه سیستمهای مورد لزوم. 
  ;تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه پیشرفت کار عملیات اجرایی.   ;سایر کارهای مربوط طبق نقشه و مشخصات فنی 
- علیرغم نظارتی که توسط دستگاه نظارت به عمل می آید، مسئولیت صحت کلیه روش ها و عملیات اجرایی به عهده پیمانکار بوده و پیمانکار باید در ضمن اجرای کار تدابیر لازم جهت جلوگیری از هرگونه خطرات و خسارات جانی و مالی به کارکنان و یا سایر افراد و تاسیسات جانبی موجود را اتخاذ نماید. بدیهی است در غیر اینصورت مسئولیت عواقب حاصله به عهده پیمانکار خواهد بود

/ 0 نظر / 79 بازدید