دو اشکال اجرایی خطرناک در سا زه های بتن آرمه

علاوه بر کنترل تعداد ، قطر و فاصله آرماتورها ، کاورهای تحتانی و جانبی از قالب ، کنترل تعداد و مقاومت مناسب شمعهای چوبی و یا جکهای فلزی زیر سقفها ، تراز بودن قالبندی سقف ( وحتی کنترل اجرای خیز منفی در محلهای مورد نیاز) A2 و یا A3 بودن آرماتورها بر اساس نقشه های سازه ( که البته در برخی موارد حتی به شکل آج آرماتور هم نمی توان اعتماد کرد و نیاز به آزمایش کشش آرماتور و تعیین FY می باشد) نیز لازم است.
نکته خیلی مهم حضور ناظر در زمان بتن ریزی است . کنترل قبل از اجرا ، حین اجرا و حتی پس از اجرا ( در خصوص مراقبت صحیح از بتن ) از وظایف ناظر است که البته بایستی اجازه بتن ریزی پس از تایید ناظر توسط وی صادر شود .(به نقل از قسمت نظرات سایت ایران سازه)

/ 0 نظر / 19 بازدید