اصول هنری طراحی کاشت در محوطه سازی

تأکید Focus: عبارتست از شکست زاویه دید بر اساس تغییر ترتیب و نوع گیاهان در طراحی. تأکید موجب برجسته شدن نقاط خاصی از طرح شده و جلب توجه می‌نماید. بنابراین اگر بخواهیم بازدید کنندگان از طرح یا پارک به نقاط خاصی توجه نمایند باید از کشت تأکیدی استفاده کنند. حتی نوع طراحی در نقاط مختلف پارک نیز می توانند ایجاد تأکید نمایند و باعث جلب توجه افراد شوند به عنوان مثال اگر از یک سبک طراحی نامنظم مانند باغ صخره‌ای در یک طرح منظم استفاده شود محدوده مورد نظر به عنوان نقطه تأکیدی کاربرد دارد. چشم انسان همواره بطور ناخودآگاه به سمت اطراف حرکت می‌نماید اگر برخی المان‌ها یا گیاهان تأکیدی در پارک موجود باشند می‌توانند زاویه دید افراد را کنترل نمایند. وجود چندین نقطه تأکیدی موجب سر درگمی و گیج شدن بیننده می شود. پس در طراحی سعی می شود که از نقاط محدودی جهت تأکید استفاده شود و این نقاط همواره در زاویه دید افراد واقع گردد. مثلاً اگر بیننده‌ای از پنجره منزل مسکونی به محوطه و یا پارک نگاه ‌کند، نقاط مورد نظر در زاویه دیدش قرار گیرد. بافت گیاهان نیز می‌توانند اثر تأکیدی ایجاد نمایند به عنوان مثال کاربرد درخت فیکوس در توده‌ای از گیاهان سوزنی برگ می تواند یک نقطه تأکیدی قوی ایجاد نماید.

تأکید از لحاظ فرم در چند جهت بررسی می شود: فرم‌های مختلف گیاهان می‌توانند اثر تأکیدی ایجاد نمایند. به عنوان مثال کشت ترکیبی درخت سدروس به همراه توده گیاهی شامل توری، بداغ و ژونیپروس می‌تواند از لحاظ فرم و اندازه یک ترکیب تأکیدی ایجاد نماید.

جابجایی گیاهان در ترکیب کشت می تواند موجب تأکید شود. بنابراین اگر درختان در یک ردیف کشت شوند نقاط تأکید ندارند. اما اگر یکی از آنها حذف و یا جابجا شود شکاف حاصله موجب تأکید شده و باعث جلب توجه بیننده می‌گردد بنابراین می­توان مناظر خاصی که مورد نظر طراح هستند را در پشت این شکافها طراحی نمود.

فواصل متوالی ایجاد تأکید می‌نماید. در گیاهانی که به صورت ردیفی کشت شده‌اند(عموما از یک نوع هستند.) اختلاف در سایز و اندازه نیز می‌تواند موجب تأکید شود اگر این تغییرات بصورت تدریجی باشد تأکید جزئی است. اما اگر ناگهانی و شدید باشد تأکید قوی ایجاد می‌نماید. تغییرات فرم و رنگ بیشترین تأکید را به وجود می‌آورند. و به راحتی می توان ترکیب‌هایی با رنگ‌های مورد نظر ایجاد نمود. خطوط و محورها نیز می‌توانند نطر بیننده را به سمت نقاط مورد نظر هدایت نمایند به طوریکه در فضای‌سبز همواره گیاهان پرچین یا دیوار سبز می‌توانند نظر بیننده را به سمت مشخص هدایت نمایند که این یکی از روش‌های افزایش تأکید می باشد. همچنین تأکید ممکن است با کاشت توده‌ای و گروهی گیاهان در فضای‌سبز ایجاد شود. برای این کار از گیاهانی با تیپ رشد یکسان استفاده می‌شود تا از این طریق یک توده بزرگتری ایجاد نمود و اثر تأکیدی  منطقه مورد نظر را افزایش داد.

مقیاس Scale: مقیاس یا تناسب به مقایسه یک گیاه با دیگر گیاهان یا با کل سایت مربوط می‌شود. به عبارت دیگر ارتباط منظم بین عناصر طراحی را مقیاس گویند.

طراح از ابتدای شروع پروژه باید شکل نهایی و حالت بلوغ گیاهان را در نظر بگیرد و در نهایت ارتباط منطقی بین آن‌ها برقرار کند. مقیاس‌هایی که در طراحی پارک داریم شامل تناسب گیاهان با یکدیگر، تناسب گیاه با افراد و تناسب گیاه با ساختمان و آپارتمان‌هاست. برای مقیاس، قد افراد استانداردی جهت اندازه‌گیری محسوب می شود(به خصوص در سایتهای نامحدود.). عوامل زیادی در مقیاس دخالت دارد و چون به نظر افراد بستگی دارد و این احساس در افراد مختلف متفاوت است، مقیاس می‌تواند متغیر باشد.

الف) اندازه سایت می‌تواند بر مقیاس تأثیر بگذارد. سایت از نظر زاویه دید و اندازه می‌تواند محدود یا نامحدود باشد. در سایت‌های نامحدود از نظر زاویه دید، دست طراح برای طراحی باز است و به راحتی می‌تواند مقیاس‌های مورد نظر را پیاده نماید. اما معمولاً سایت‌ها به وسیله موانع فیزیکی محدود هستند که شامل موانع نزدیک و موانع دور است که تأثیر این دو مانع در طراحی بررسی می‌شود.

ب) بافت نیز می‌تواند در دوری و نزدیکی گیاهان نسبت به بیننده تأثیرگذار باشد. به طوریکه بافت‌های نرم گیاهان همواره فاصله دورتری نسبت به فاصله واقعی خودشان نسبت به بیننده ایجاد می‌کند.

ج) رنگ هم می تواند در احساس ما نسبت به مقیاس تأثیر داشته باشد. به طوریکه رنگ‌های تیره همواره فاصله دورتری از فاصله واقعی آنها نسبت به بیننده ایجاد می‌نمایند و اگر یک رنگ در کنار رنگ‌های دیگر قرار بگیرد چشم انسان به طور کامل نمی‌تواند روی آن متمرکز شود. به عبارت دیگر رنگ‌ها می‌توانند در ترکیب کشت فواصل کاذبی نسبت به بیننده ایجاد نمایند.
تعادل Balance: یکی دیگر از اصول بنیادی طراحی که در کیفیت طرح تأثیر شایانی دارد تعادل است. تعادل حالتی از تساوی بین عناصر طراحی کشت نسبت به محور یا نقطه مرکزی است. بنابراین در طرفین این  خط یا نقطه خطوطی دیگر به صورت قرینه قرار می‌گیرد. بنابراین باید بدانیم چگونه توده‌های گیاهی، رنگ‌ها و خطوط را در طراحی بکار ببریم تا یک نسبت متعادل در دو طرف خط مرکزی ایجاد شود. دو نوع تعادل در طراحی کشت بکار می‌رود که شامل تعادل قرینه‌ای و تعادل غیرقرینه‌ای است.

 

در تعادل قرینه‌ای طرفین خط مرکزی در طرح دقیقاً تصویر آینه‌ای از یکدیگر دارند اما در تعادل غیر قرینه‌ای یکی از طرفین خط مرکزی در طرح از لحاظ اندازه دیداری (اندازه، وزن و بافت) شبیه به طرف دیگر است اما تکرار قرینه‌ای و تصویر آیینه‌ای از طرف دیگر نیست.

 

سادگی Simplicity: رعایت اعتدال، محدودیتها و مناسبت ها است. سادگی فضای‌سبز می‌تواند بصری، فیزیکی یا هر دوی آن‌ها باشد. به عنوان مثال در طراحی محوطه به جای ایجاد خطوط درهم سعی شود خطوط منظم، ملایم، سرراست یا کمی خمیده استفاده شود و یا از کشت‌های ترکیبی و توده‌ای گیاهان کمتر استفاده شود. نگهداری طرح‌های ساده آسان است. و سبب پایداری کار معماران میشود. کاشت گیاهان به این صورت موجب می‌شود تا چشم بیننده کمتر روی خصوصیات فیزیکی هر یک از آن‌ها متمرکز شود. بنابراین در طرح‌های ساده بین ابنیه، مبلمان، فضای‌سبز و... ارتباط و سنخیتی خاص وجود دارد.

 

تسلسل Sequence: از اتصال و ارتباط عناصر مشابه در طراحی به یکدیگر و تکرار آن‌ها تسلسل حاصل می شود. تسلسل در طراحی کشت از کاربرد فرم خاصی از گیاهان و... به وجود می‌آید مانند فرم توپی فستوکا، فرم پرچینی گیاهانی مانند شمشاد، حاشیه‌کاری گلهای فصلی با رنگ خاص مانند گیاه همیشه‌بهار. تسلسل از اهمیت خاصی در طراحی برخوردار است که از تکرار بافت، رنگ، فرم، شکل و... به چشم بیننده اجازه می‌دهد تا به طور منظم در فضا حرکت نموده و به نقطه مورد نظر طراح برسد. تسلسل به نوع چیدمان گیاهی و کاشت آن‌ها بستگی دارد و به آن‌ها حالت ریتمیک می‌دهد. پس باید از الگوی خاصی از کشت در محوطه پیروی کنیم. در مورد کاربرد ریتمیک رنگ‌ها باید دقت کنیم تا شکست بصری ایجاد نشود. به عبارت دیگر ترتیب کشت گیاهان با رنگ‌های مختلف باید به صورت رنگ‌های تکمیلی باشد. به عنوان مثال اگر طیفی از رنگ‌های روشن تا تاریک را در نظر بگیریم در یک تسلسل باید همواره کاشت از رنگ روشن یا درخشان به سمت رنگ نیمه درخشان صورت گیرد. تسلسل بر عکس تاکید است و هر جا تسلسل به هم بخورد تاکید ایجاد میشود، هر گاه تاکید کم باشد شکست بصری نیز کم مشود.


/ 0 نظر / 9 بازدید