مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان

 مبحث ۱ تعاریف  دانلود

مبحث ۲ نظامات اداری  دانلود

مبحث ۳ حفاظت ساختمان در مقابل حریق  دانلود

مبحث۴ الزامات عمومی ساختمان دانلود

مبحث ۵ مصالح و فراورده های ساختمانی  دانلود

مبحث ۶ بارهای وارد بر ساختمان دانلود

مبحث ۷ پی و پی سازی دانلود

مبحث ۸ طرح اجرای ساختمان ها با مصالح بنایی دانلود

مبحث ۹ طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه دانلود

مبحث ۱۰ طرح و اجرای ساختمان های فولادی دانلود

مبحث ۱۱ اجرای صنعتی ساختمان ها  دانلود

مبحث ۱۲ ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا  دانلود

مبحث ۱۳ طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

قسمت 1قسمت 2

مبحث ۱۴ تاسیسات گرمایی تعویض هوا تهویه مطبوع دانلود

مبحث ۱۵ آسانسورها و پله برقی دانلود

مبحث ۱۶ تاسیسات بهداشتی دانلود

مبحث ۱۷ تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمان

دانلود

مبحث ۱۸ عایق بندی و تنظیم صدا  دانلود

مبحث ۱۹ صرفه جویی در مصرف انرژی  دانلود

مبحث ۲۰ علایم و تابلوها دانلود

و اینم چک لیست های برخی مباحث مقررات ملی ساختمان

چک لسیت مبحث۱۰ دانلود

چک لسیت مبحث۳ دانلود

چک لسیت مبحث ۱۲ دانلود

چک لسیت مبحث ۱۳ دانلود

چک لسیت مبحث ۱۴ دانلود

چک لسیت مبحث ۱۶ دانلود

چک لسیت مبحث ۱۹ دانلود

/ 0 نظر / 15 بازدید