وسایل متراکم سازی خاک در راه سازی


1- غلتک های چرخ فولادی : این نوع غلتکها در انواع سه چرخ معمولی ودو چرخ تانوم وجود دارند.وزن انها بین 3 تا18تن متغیربرده وبسته به بستگی وسنگینی انهامی توانند از 10تا90کیلوگرم برهرسانتی متر مربع نیرو وارد نمایند . غلتک های چرخ فلزی سبک 3 تا 7 تن متوسط 7 تا 10 تن وغلتک های چرخ فلزی سنگین 6 الی 18 تن وزن دارند. با پر نمودن ماسه یا مایع درون چرخها می توان به وزن آنها افزود،از غلتک های سبک ومتوسط می توان جهت اجرا نمودن آسفالت استفاده نمود برای متراکم کردن لایه های دانه ای از غلتکهای سنگین استفاده می شود.آنها می توانند با 8 بار رفت وبرگشت لایه ای به ضخامت 15 سانتی متر را متراکم کنند.
2- غلطکهای چرخ لاستیکی:
 همانطوری که از نام آن پیداست این نوع غلطکها مجهز به چرخهای لاستیکی هستند.غلطکهای چرخ لاستیکی به دو نوع سبک وسنگین دسته بندی می شوند.غلطکهای چرخ لاستیکی سبک 3 تا 10 تن وزن و دو ردیف چرخ دارند وبرای متراکم نمودن آسفالت وخاکهای رسی و لای استفاده می شوند.غلطکهای چرخ لاستیکی سنگین که اکثراً به صورت یدک با تراکتور یا غیره کشیده می شوند45 تن وزن داشته ومی توان با گذاشتن سر بار روی آن وزنشان را به 180 تن افزایش داد.این نوع غلطکها جهت متراکم نمودن بستر فرودگاه و سدهای خاکی مناسب می باشند.
3- غلطکهای پاچه بزی:
مناسب ترین غلطک جهت متراکم نمودن خاکهای ریز دانه حاوی رس ولای غلطکهای پاچه بزی هستند.این غلطکها که بین 3 تا 18 تن وزن دارند ومی توانند فشاری بین 7 تا 56 کیلوگرم بر سانتی مترمربع برزمین وارد نمایند.
ضخامتی که با این غلطکها قابل تراکم می باشد بستگی به بارهای غلطک دارد که بین 15 تا 30 سانتی متر هستند،سرعت حرکت این نوع غلطکها که اکثراً با یدک کشیده می شوند8 تا 16 کیلومتر درساعت می باشند که درهنگام متراکم نمودن خارها درخاک فرو رفته از پائین تا بالا باعث تراکم خاک شده و زمانی که خارها دیگر درخاک فرو نروند نشاندهنده آن است که لایه خاک متراکم شده است.
نوع دیگری از غلطکهای دیگری از غلطکهای پاچه بزی موجود هستند که خارهای پهن داشته و به غلطک پاچه فیلی معروف می باشند. ازآنها جهت متراکم نمودن وتثبیت خاک استفاده می شوند.
نمونه ای دیگری ازغلطکهای پاچه بزی غلطکهای مشبک می باشندکه به جای خاک دارای یک شبکه فلزی هستند که از میله های فلزی به قطر 3تا 4 سانتی متر تشکیل شده اند. این میله ها قادرند با فشار قابل توجه ای که به زمین وارد می کنند سنگها را شکسته ویا خورده سنگها را به درون زمین فرو برده و توده ای توپر و متراکم به وجود آورند.

4- غلطکهای لرزنده(ویبره):
غلطکهای لرزنده در انواع چرخ فولادی،چرخ لاستیکی،پاچه بزی وجود دارند و به منظور متراکم نمودن قشرهای شن وماسه ای بکار برده می شوند.نیروی ارتعاش توسط دوران یک یا دو وزنه هم محور بوجود آمده که با تغییر سرعت دوران محور می توان تعداد ارتعاش را در واحد زمان کنترل نمود.در این غلطکها ارتعاشات بین1000 تا 3000 ارتعاش در دقیقه بوده وبرحسب جنس خاک قابل تنظیم می باشد. غلطکهای لرزنده قادرند درهر ضربه نیروئی معادل یک تن برخاک وارد نمایند.سرعت غلطکهای ویبره بین3 تا 8 کیلومتر در ساعت می باشد،که هر چه سرعت کمتر باشد شدت نفوذ ارتعاش درخاک بهتر خواهد بود.

تخماق های دستی:
این نوع تخماق ها بر اثر وارد کردن ضربه،خاک را متراکم می نمایند.
انرژی مورد نیاز توسط موتور بنزینی کوچکی تامین می شود. صفحات و کفشک های لرزنده نیز که عرض 60 تا 90 سانتی متر را دار هستند و در انواع موتوری وبرقی ساخته شده اند،قادرند در محل هایی که عملیات مترامن نمودن لایه خاک با غلطک بزرگ مقدور نیست،خاک را به خوبی متراکم نمایند.

/ 0 نظر / 25 بازدید