تخلف ساختمانی و گواهی عدم خلاف

هر گونه اقدام اجرایی در ساختمان که با پروانه صادره یا نقشه های مهر و امضا شده ضمیمه پروانه مغایرت داشته باشد یا بدون مجوز اقدام به احداث بنا شود خلاف ساختمانی است و عوامل شهرداری مستقر در نواحی شهرداری موظف به جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی هستند در اینصورت پس از جلوگیری و تعطیلی کارگاه برای ادامه عملیات ساختمانی بایستی به تخلفات حادث شده رسیدگی و گواهی عدم خلاف یا گواهی بلامانع شهرسازی صادر شود.

 در صورتیکه مفاد پروانه صادره با نقشه های تایید شده ، مغایرتی وجود داشته باشد موارد مندرج در پروانه صادره ملاک عمل قرار میگیرد.

/ 1 نظر / 19 بازدید
یک دانشجو

بسیار عالی و آموزنده بود. مرسی