سازه نگهبان - شمع کوبی- سپر کوبی

روش شمع کوبی یا پایلینگ

پیش از گود برداری در محیط (اطراف) محل گود بر اساس محاسبات مبنی بر عمق گود و مکانیک خاک در فواصل طراحی شده اقدام به کوبیدن شمع پیش ساخته فلزی یا بتنی و یا اجرای شمع بتنی درجا مینماییم.

ارتفاع شمعها عمدتا ۳/۱ برابر عمق گود بوده که کاملا در زمین دفن میگردند.

قطر شمعها عمدتا یک مت تا ۸۰ سانتیمتر و فاصله آنها عمدتا ۳ تا ۵ متر از هم میباشند ولی همانطور که قبلا اشاره شد میبایست شمعها و فواصل آنها طراحی گردند.

شمعها در این روش به عنوان تیر یکسر گیر دار جلوی فشار جانبی خاک دیواره و مجاور گود را کاهش میدهد.

پس از دوره نگهداری شمعهای بتنی و یا اتمام اجرای شمعهای فلزی میتوان اقدام به گود برداری نمود.

عمدتا در طرحایی که سازه های اصلی طرح نیز نیاز به شمع کوبی دارند این روش مقرون بصرفه است.

 

مزایای پایلینگ یا شمع کوبی

۱- سرعت مناسب در صورت وجود دستگاه حفار یا چکش مخصوص کوبش.

۲- صرفه اقتصادی در طرحهای نسبتا کوچک با عمق کمتر از ۵ متر.

۳- امکان استفاده مجدد از شمعهای فلزی و پیس ساخته بتنی پس از اتمام گود برداری.

 

معایب پایلینگ یا شمع کوبی

۱- عدم امکان اجرا در فضاهای شهری و طرحهای ساختمانی بدلیل مشکلات فضا و وجود چاه های فاضلاب .

۲- عدم صرفه اقتصادی در طرحهای بزرگ.

۳- در صورت عدم بکارگیری دستگاه حفار و حفر دستی هزینه و سرعت اجرا قابل توجیه نیست.

 

 

 

روش سپر کوبی یا شیت پایلینگ

در این روش که برای حفر ترنچ بسار کاربرد دارد پیش از حفاری اقدام به کوبیدن ورقهای فلزی با با ارتفاع ۳/۱ گود و ضخامت  ۵/۱ تا ۲ سانتیمتر در کنار هم و اطراف محل مورد نظر گود نموده و پس از شروع عملیات گود برداری و با پایین رفتن گود اقدام به نصب کمر کش از پشت برای سپرها نموده و پس از پایان گود برداری باید اعضای فشاری سپرها را در جهت خاک دیواره فشرد. 

 

مزایای سپر کوبی

۱- سرعت بسیار بالا.

۲- امکان استفاده مجدد از سپرها.

۳- ایمنی بسیار عالی.

 

معایب سپر کوبی

۱- نیاز به دستگاه لازم سپر کوبی.

۲- نیاز به نیروی متخصص.


/ 0 نظر / 93 بازدید