اتصال میانی عجیب بادبندی

طول جوش در قطر قطع شده سمت راست ۱۰ سانتی متر هم نمی شه

-----------------------------------------------------------------

اتصال بادبند پس از اصلاح:

البته هنوز جوشکاری کامل نیست و کامل خواهد شد. هدف از مطلب های اینچنینی فقط اطلاع رسانی است و قصد تخریب کسی نیست.(ناظر هم خودم هستم). همچنین یادمان نرود که اهداف نظام مهندسی چیستند. وقت جلسات نباید برای رفع مشکل یک مشتری خاص تلف شود. بلکه باید فکری هم به ارتقاء کیفیت نقشه ها و کیفیت اجرا شود.

/ 1 نظر / 8 بازدید
علیرضا

دمت گرم! :)