سازه نگهبان-معرفی انواع روشها

اجرای سازه نگهبان در گود برداریها ضمن حفظ گود و هزینه گود برداری موجب حفظ ایمنی افراد و اشخاص ثالث و تاسیسات و ابنیه مجاور میگردد که به روشهای مختلف اجرا میگردد.

در این مطلب به معرفی انواع روش سازه نگهبان میپردازیم و در سایر مطالب بعدی به معرفی تک تک این موارد خواهیم پرداخت.

۱- مهار بندی (انکرینگ یا نیلینگ).

۲- خرپا .

۳- تای بک.

۴- دیواره دیافراگمی .

۵- شمع کوبی.

۶- سپر کوبی.

۷- مهار متقابل.

این روشها با هم تشابهات و تمابزات و هر یک شرایط کاری و اقتصادی خود را داشته در انتخاب و بکار گیری آنها موثر است.

البته در مطالب بعدی یک به یک روشها را برای کاربران عزیز شرح مختصر داده شده است.

/ 0 نظر / 8 بازدید