کمانش

کمانش در مبحث طراحی ( در بحث طراحی مهندسان عمران )به تغییر شکل کمانی بر اثر بارگذاری روی ستون ایستاده که باعث فرار ستون از زیر بار و تخریب سازه میشود اطلاق میشود ، که طراح به دلیل اجتناب از ( collaps ) یا جا خالی کردن ستون در طراحی ستون از ستون کوتاه در طراحی که تحمل میزان بار مذکور بدون کمانش را دارد استفاده میکند که در اینجا هدف ما شرح این مبحث نیست.

عدم صافی یا راست بودن ستون(Straightness) به کمان شدن ستون یا تیرهایی که در اثر حرارت نا متقارن یا اجرای جوش نا متقارن ، تناوب جوشکاری غیر صحیح ایجاد شده است گفته میشود.

این عیب حاصل از فرآیند ساخت باکمک روشهایی مانندحرارت دادن با شعله
flame Straightening و ... اصلاح میشود.


تصویر زیر گویای 50 سانتی متر عدم صافی در طول 14.5 متر است نکته جالب در تصویر زیر قرار گیری دستک هاست که بسیار نا متقارن است .


نکته :

هرگز وزن ستون یا تیر را فراموش نکنید چون در برآورد میزان عدم صافی میتواند شما رو به اشتباه بیاندازد .کمی بلند کردن ستون قرار گرفته روی یک بال کمک خوبی به شما خواهد کرد .

هرگز ستون نشسته روی جان را از نظر کمانش ارزیابی نکنید ( همیشه گناهکار پیمانکار نیست شاید گناهکار وزن خود قطعه باشد.

قبل از بازرسی حتما مطمئن شوید که مهندسان عزیز واحد پیمانکار زحمت نکشیده باشند که ستون را جهت کاملا صاف ماندن به شاسی جوش دهند. با عرض معذرت از پیمانکاران صادق.


ابزار سنجش هم که همان نخ و ریسمان است مثل تصویر زیر و البته با در نظر گرفتن تغییرات مقاطع.

 

/ 0 نظر / 72 بازدید