تفاوت کارگر افغانی و مهندس تازه فارغ التحصیل ایرانی...!

 

ردیف

موضوع

مهندس

افغانی

         1           

درآمد روزانه

برو آخر برج

20 تا 25 هزار تومان عندالمطالبه

         2            

کارکرد روزانه

8 تا 10 ساعت

6 تا 8 ساعت

        3           

ساعت خواب

4 تا 6 ساعت

10 ساعت شب + 2 ساعت ظهر

        4    

فاصله منزل تا محل کار

10 تا 50 کیلومتر

5 تا 20 متر

        5           

درآمد ماهیانه

250 تا 400 هزار تومان

500 تا 700 هزار تومان

        6           

مالیات

هر چی زور برسه

هـــــــــــــــــــــــــا !!!!

        7           

بیمه

40 تا 80 هزار تومان

ای بابا

        8           

طول مدت تحصیلات

16 تا 25 سال

تحصیلات چیه....؟!!!

        9   

وسیله کار

مغز + خودکار بیک + زبان

کلنگ + بیل + فرغون

     10    

امید به زندگی

40 تا 50 سال

120 سال

/ 2 نظر / 10 بازدید
فرشاد

یعنی یک آدم مسئول در این کشور پیدا می شه این رو ببینه یا یک کارفر ما ایرانی نمی دونم چرا موقع خیلی چیزها که می رسه میگن افغانی بد بختند ولی موقع کار و در آمد کار فرما ایرانی از یک افغانی هم نا مرد تر می شه و حق مهندس خودش رو که در جبهه خودش جنگیده رو می خوره

لیاقت نظر دادن نداری!!!